Ny kåring på «Årets hund»konkurransene

 

Vi har valgt å legge til en «gren» til til kåringer av diverse «Årets».
Den gjelder også for året 2018, og vil bli premiert på årsmøtet!
Det blir noe kort varsel, men vi håper alle skal få med seg dette. Frist for innsending, er førstkommende fredag, 15.03-19 kl 18:00
ÅRETS OPPDRETTER:
Denne kåringen er todelt, og tar for seg utstillingsresultater og røntgenresultater.
Utregningen går som følger:
Del 1:
Man kan velge ut max 3 egenoppdrettede avkom (Uavhengig av om man står som eier eller ikke).
Av de 3 avkommene, kan man velge ut max 3 utstillinger pr hund, altså er det totalt 9 utstillinger for de 3 hundene som er tellende.
Utregningen følger samme tabell som for «Årets utstillingshund», se siden «Årets hund» for nærmere info.

Del 2:
Røntgenprosent for 2 år.
For konkurranseåret 2018, skal man telle antall avkom som kennelen har oppdretter i 2014 og 2015.
Deretter teller man over hvor mange prosent av disse avkommene som er blitt røntget.
Prosenten som man ender opp med, blir deretter omgjort til poeng.
Man legger deretter sammen summen fra de 9 utstillingene, med poengene man får fra antall røntgede hunder.

EKSEMPEL:
Kennel Flaggtoppens
Del 1:
Flaggtoppens Raya: totalt 93p fra utstilling
Flaggtoppens Felix: totalt 85p fra utstilling
Flaggtoppens Dingo: totalt 80p fra utstilling.
Kennelen oppnår da totalt 258 poeng på del 1.

Del 2:
30 valper født 2014 og 2015, av de er 20 hunder røntget.
Utregning:
100% del på 30valper = 3,33 %
3,33% gange med 20 røntgede hunder= 66,66 %
Kennelen oppnår da 66,66 poeng for del 2.

Del 1 = 258 poeng
Del 2 = 66,66 poeng
Totalt = 324,66 poeng får kennelen Flaggtoppen totalt.
REGLER:
For å delta i konkurransen, må du være godkjent oppdretter i HGK.
For 2018 er det kun offisielle utstillingsresultater fra Norge som er tellende.
Det er kun utstillingsresultater fra når kennelen har vært godkjent i HGK som er tellende.
Utstillingsresultatene og utregning må legges ved.
Røntgenresultater må være fra enten Norge, Sverige, Finland eller Danmark.
I de tilfeller en hund kun er røntget for en av delene (HD eller AD), teller denne som 1 røntget.
Resultater sendes pr mail til: post@hvitgjeterhund.no

HUSK DET ER KORT FRIST, så send inn snarest for å være med i konkurransen!