HD-Index

Klubben har fått innvilget søknaden om å få innført HD-index på rasen.
De første beregningene ble publisert i uke 37, og man kan nå finne index på alle røntgede hunder.
Vi vil oppfordre alle oppdrettere og valpekjøpere om å få røntget sine hunder for både HD (og AD) innen de er 2 år, slik at indexen blir så pålitelig som mulig.
Det er også verdifullt for eiere og vite status på sin hund, slik at man kan sørge for å gi hunden korrekt trening ut i fra dens helsetilstand.