Endring i styresammensetning

Til informasjon:
Styreleder har valgt og trekke seg fra sitt verv, og er derfor løst fra sin leder-stilling i HGK’s styre.
Nestleder trer inn i rollen som leder frem til klubbens årsmøte i 2020, og nestleder-vervet blir stående tomt til da.
Styret ser dermed ut slik:
Leder: Marianne Andersen
Nestleder: —–
Sekretær: Nanna Halland
Kasserer: Ingvild Sivertsen
Styremedlem: Marianne Holbæk-Hanssen
Vara: Ann Christin Storteig Nygård
Vara: Arna Baugerød
Vi takker avgåtte leder Maria Karlsen så mye for samarbeidet i tiden som har vært, og håper å se deg i nye verv i klubben i fremtiden!
Mvh
Styret i HGK