Måned: januar 2020

Årets hund/oppdretter 2019

 

Husk å send inn resultater til de forskjellige «Årets»-kåringene klubben har!

Se siden «Årets hund» for å finne utregninger og regler.
Legg til merke at IGP (Tidligere IPO) er fom 2019 inkludert i «Årets Brukshund».
Du er selv ansvarlig for å legge ved de dokumentasjonene som trengs, så det er viktig at du leser reglene slik at det blir rett.
Prisene blir utdelt på årsmøtet 07.03-20, i Oslo.
Om du ikke kan møte, vil diplom bli tilsendt i posten

Merk: Om du ønsker at hundens titler skal skrives på diplomet, må titlene bli notert i mailen. Kun offisielle titler kan tas med

Nytt for året er at det blir lagt ut mestvinner-liste, så vi oppfordrer alle til å sende inn resultater på det dere har vært med på!

 

Frist for innsending er fredag 24.01-20.

Årsmøte 2020

Hei!
Her kommer bekjentgjørelse av Hvit Gjeterhundklubb’s årsmøte for 2020.

Dato 07.03.2020
Sted: Oslo
Møtet avholdes i møtelokalene til Opland burger & steak
Jernbanegt 1. (Østbanehallen Oslo S)
Tid: 12:00-15:00
Medlemmer som har saker de ønsker behandlet på årsmøtet må sende dette til styret.
Saker kan meldes på følgende 2 måter:
Pr mail, til mailadresse: post@hvitgjeterhund.no
(Merk med «Sak til årsmøte»)
Eller pr post, til adr:
Nanna Halland
Melhusvegen 895
7228 Kvål
I hht klubbens lover jmf §3-3 Innkalling, må forslag fra medlemmene være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
Altså må forslag sendes/poststemples senest 31.01-20.
Det skal som vanlig gjennomføres valg på årsmøtet. Ønsker du å bidra til klubbens styre, meld deg til valgkomiteen på mail:
valg@hvitgjeterhund.no
Eller pr post til adr:
Gry Walle
Fanahammeren 64
5244 fana
Verv som står til valg er:
Leder – Supplering 1 år
Nestleder – Ny 2 år
Kasserer – Ny 2 år
Sekretær – Ikke på valg
Styremedlem – Ikke på valg
Varamedlem – Ny 1 år
Varamedlem – Ny 1 år

Revisor – Ikke på valg
Vararevisor – Ny 1 år
Valgkomite:
Leder valgkomité – Ny 2 år
Medlem valgkomite – Ikke på valg
Medlem valgkomité – Ny 2 år
Vararepresentant valgkomite – Ny 1 år
I hht klubbens lover jmf §3-3 Innkalling, må forslag fra medlemmene være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før årsmøtedato.
Altså må forslag sendes/poststemples senest 31.01-20.
Innkalling med årsmøtepapirer vil bli gjort tilgjengelig på klubbens hjemmeside innen 21.02.2020