Innkalling årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte 2020
Styret ønsker i hht lovenes § 3-3 å kalle inn til Hvit Gjeterhundklubb’s årsmøte for 2020.
Årsmøtepapirer ligger vedlagt på link lengre ned på siden.
Dato 07.3.2020
Sted: Oslo. Møtet avholdes i møtelokalene til Opland burger & steak, Jernbanegt 1. (Østbanehallen Oslo S)
Tid: 12:00-15:00

Innkalling årsmøte m årsberetning 2019
Balanse Regnskap HGK 2019
Noter Regnskap 2019
Resultat 2019
Revisjonsberetning 2019

Vel møtt!
Mvh
Styret i HGK