Kort oppsummering fra årsmøtet

 

Lørdag 07.03-20 ble årsmøtet gjennomført.
Det ble litt endringer i styret, da noen har gitt stafettpinnen videre.
Vi ønsker å takke Marianne Andersen (Fungerende leder) og Marianne Holbæk-Hanssen (Styremedlem) for jobben de har lagt ned i HGK de årene de har vært med i styret.

Nytt styre består nå av:

Leder: Nanna Halland
Nestleder: (Tomt verv)
Kasserer: Ingvild Sivertsen
Sekretær: Arna Baugerød
Styremedlem: Anne Skei
Vara: Ann Christin Storteig Nygård

Det var 3 innkomne saker som ble behandlet:

Sak 1: Innføring av hederspris m/endring i lovmal – Vedtatt
Klubben har nå innført hederspris, som kan tildeles medlemmer som har bidratt ut over hva man kan forvente på enkeltsaker eller enkeltfelt. Det kan f.eks være for klubben, i avlen, eller for å fremme rasen eller miljøet rundt.
Hedersprisen har 3 ordener, bronsje, sølv og gull.
Mer info kommer.
Sak 2: Gjennomføring av helse- og adferds-undersøkelse – Vedtatt
Avlsrådet ønsker å ta en oppfølging på undersøkelsen som ble gjennomført i 2013, for å vurdere hvordan avlen har utviklet seg frem til nå.
Undersøkelsen skal gjøres i samarbeid med Frode Lingaas/NMBU innen utgangen av 2023.
Sak 3:  Endring registreringsrestriksjon på antall avkom pr avlshund. -Vedtatt endret
Hvit Gjeterhund har hatt restriksjon på hvor mange avkom hver enkelt avlshund kan ha.
Til nå, har denne grensen vært på 35 avkom.
Årsmøtet vedtok å søke sunnhetsutvalget om å få heve denne grensen fra 35 avkom opp til 40 avkom pr avlshund.
MERK: DENNE ENDRINGEN ER IKKE GYLDIG FØR SAKEN ER BEHANDLET HOS NKK!
Styret vil legge ut informasjon så snart vedtaket trer i kraft

 

Liste over «Årets hund», «Årets oppdretter» og mestvinnerliste for utstilling er publisert på siden «Årets hund», her
Fullstendig referat vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside.

 

For styret
Nanna