Måned: juni 2020

HGK-priser

 

Styret i Hvit Gjeterhundklubb ønsker å hedre de som er aktive med sine HG’er, og har derfor vedtatt følgende:

•HGK skal tildele skjold til alle medlemmer som oppnår offisielle deltitler og championat på sine HG’er i de forskjellige grenene.  (Eks: LP, rally, utstilling AG mm)

•HGK skal tildele diplom til de medlemmer’s HG’er som blir godkjent/sertifisert for jobb. (Eks: besøkshund, kadaverhund, redningshund mm)

Regler:
Eier må være medlem av HGK på det tidspunktet de oppnår titler/godkjenninger og når man søker om skjold/diplom, og må selv påse å sende inn bekreftelse for oppnådd deltittel/godkjenning.
Sendes til Mail: post@hvitgjeterhund.no
Sendes inn innen 01.02-21 for 2020
Merk Mail med «tildeling av pris»
Utdelingen av skjold og diplom blir i første omgang å skje 1 gang pr år, ved årsmøtet påfølgende år.
(Vedtaket har tilbakevirkende kraft og gjelder fom 01.01-20.)

Rasespesial Tromsø 2020

 

UTSTILLINGEN I TROMSØ I JUNI BLE UTSATT PGA RESTRIKSJONER FOR COVID-19.
NÅ JOBBER VI PÅ SPRENG FOR Å SE OM VI KLARER Å FÅ ARRANGERE DOBBEL RASESPESIAL I JULI, MED STOR-CERT BEGGE DAGER!!

 

Hvit Gjeterhundklubb har søkt om, og fått tildelt ekstra stor-cert for å kunne arrangere dobbel rasespesial i Tromsø!
Vi har fått tildelt datoene 18-19.07-20
Vi jobber på spreng for å få dommere, billetter og alt på plass for at rasespesialen skal kunne bli avholdt på tidspunktet vi har fått.
Vi understreker at en endelig beslutning om at arrangementet blir avholdt ikke er tatt, men at vi gjør det vi kan for å kunne få gjennomføre det.
Mer informasjon kommer fortløpende!

Obs:
*Vi gjør oppmerksom på at det kun er 1 ordinær rasespesial, den arrangeres lørdag 18.07-20 og vil ha full premiering som vanlig.
Dag 2 blir også en utstilling med stor-cert, BIR/BIM-kåringer, men vil ikke ha storslagen premiering slik de ordinære spesialene har.

*FBBSI har avlyst FBBSI Grand Prix 2020, og spesialene vil derfor dessverre ikke inngå i noen cup i år. Vi satser på 2021 i stedet!
———————————————————————————————————————————-

Blodsporkurs i Trondheim

 

HGK inviterer til blodsporkurs i Trondheims-området 22-23.08-20
Kursholdere: Wenche Krogstad og Kristin W Kolåseter
Begge er dyktige instruktører med mye erfaring innen konkurranse og trening av blodspor.
De er begge godkjente dommere for ettersøkshunder, og Wenche er også NKK-instruktør.
Nærmere info om kurset, kursholdere og påmelding, sees på klubbens FB-arrangement, eller kan fås ved henvendelse pr mail: post@hvitgjeterhund.no
https://www.facebook.com/events/569033234035930/
———————————————————————————————————————————-

RIK-PRØVER TROMSØ

 
For første gang skal HGK arrangere prøver, og denne gang skal det arrangeres Ferdselsprøve, Utholdenhetstest og FH (Spor-prøver)!
Vi håper å få se flere HG’er til start!
Sted: Tromsø
Dato: 28-30.08-20
Nærmere info sees på klubbens FB-arrangement, eller fås ved kontakt pr mail til: roynick@online.no
https://www.facebook.com/events/531833940842328/
———————————————————————————————————————————-

Sporkurs Tromsø

HGK arrangerer sporkurs i Tromsø 3-5 juli.
Kursholdere: Lisbeth & Roy Nicolaisen Drotz.
Hhv deltaker og lagleder for Norge i VM i IGP-FH (Spor) 2019.
De er dyktige kursholdere med mye erfaring!
For nærmere info, se fb-arrangement, eller send mail til: roynick@online.no
https://www.facebook.com/events/569033234035930/

OBS: Plasser med hund er nå fulltegnet! 
Fremdeles noen ledige plasser som observatør
———————————————————————————————————————————-