Rasespesial Tromsø 2020

 

UTSTILLINGEN I TROMSØ I JUNI BLE UTSATT PGA RESTRIKSJONER FOR COVID-19.
NÅ JOBBER VI PÅ SPRENG FOR Å SE OM VI KLARER Å FÅ ARRANGERE DOBBEL RASESPESIAL I JULI, MED STOR-CERT BEGGE DAGER!!

 

Hvit Gjeterhundklubb har søkt om, og fått tildelt ekstra stor-cert for å kunne arrangere dobbel rasespesial i Tromsø!
Vi har fått tildelt datoene 18-19.07-20
Vi jobber på spreng for å få dommere, billetter og alt på plass for at rasespesialen skal kunne bli avholdt på tidspunktet vi har fått.
Vi understreker at en endelig beslutning om at arrangementet blir avholdt ikke er tatt, men at vi gjør det vi kan for å kunne få gjennomføre det.
Mer informasjon kommer fortløpende!

Obs:
*Vi gjør oppmerksom på at det kun er 1 ordinær rasespesial, den arrangeres lørdag 18.07-20 og vil ha full premiering som vanlig.
Dag 2 blir også en utstilling med stor-cert, BIR/BIM-kåringer, men vil ikke ha storslagen premiering slik de ordinære spesialene har.

*FBBSI har avlyst FBBSI Grand Prix 2020, og spesialene vil derfor dessverre ikke inngå i noen cup i år. Vi satser på 2021 i stedet!
———————————————————————————————————————————-