HGK-priser

 

Styret i Hvit Gjeterhundklubb ønsker å hedre de som er aktive med sine HG’er, og har derfor vedtatt følgende:

•HGK skal tildele skjold til alle medlemmer som oppnår offisielle deltitler og championat på sine HG’er i de forskjellige grenene.  (Eks: LP, rally, utstilling AG mm)

•HGK skal tildele diplom til de medlemmer’s HG’er som blir godkjent/sertifisert for jobb. (Eks: besøkshund, kadaverhund, redningshund mm)

Regler:
Eier må være medlem av HGK på det tidspunktet de oppnår titler/godkjenninger og når man søker om skjold/diplom, og må selv påse å sende inn bekreftelse for oppnådd deltittel/godkjenning.
Sendes til Mail: post@hvitgjeterhund.no
Sendes inn innen 01.02-21 for 2020
Merk Mail med «tildeling av pris»
Utdelingen av skjold og diplom blir i første omgang å skje 1 gang pr år, ved årsmøtet påfølgende år.
(Vedtaket har tilbakevirkende kraft og gjelder fom 01.01-20.)