Vandrepokal rasespesial 2020

I hht NKK’s regler er det ikke tillat å avholde beste oppdretter og beste avlsklasse på utstillinger for tiden.
Siden vi har vandrepokal som vi deler ut til beste oppdretter hvert år, har vi sett på alternative måter for å få delt den ut også i år.

Vi gjør det som følger:
Hver oppdretter må ha med minst 3, og Max 4 hunder. Minst 3 må oppnå excellent og evt max 1 VG.
!Obs: se ekstra info nederst!

Utregning:

Excellent = 40 poeng pr hund
Ck = 20 poeng pr hund
VG = 10 poeng pr hund

Nr 1 i klassen: 4 poeng
Nr 2 i klasse: 3 poeng
Nr 3 i klasse: 2 poeng
Nr 4 i klasse: 1 poeng

1.BTK/BHK = 10 poeng
2.BTK/BHK = 8 poeng
3.BTK/BHK = 6 poeng
4.BTK/BHK = 4 poeng

Oppdretter med høyest poeng på de 4 beste/utvalgte hundene fra seg, vinner.
Ved lik poengsum, vinner oppdretter med høyest samlet poeng i BTK/BHK.

OBS:
I de tilfeller hvor ingen oppdrettere oppnår minst 3 excellent, går alle videre, og utregninger følger tabellen over.

HUNDENE SKAL IKKE INN I RINGEN FOR KÅRING BESTE OPPDRETTER

Oppdrettere må selv skrive ned og regne sammen poeng fra resultatene på sine hunder etter BHK/BTK, og levere inn til ringsekretær.
Poeng blir kontrollregnet, og det blir etter BHK/BTK annonsert på plassen når vandrepokal blir utdelt.