Måned: mars 2021

Innkalling til digitalt årsmøte 2021

Kjære medlem!

Pga situasjonen rundt covid-19, måtte styret som tidligere opplyst avlyse klubbens fysiske årsmøte som skulle gått av stabelen i Oslo 27.03-21.
Årsmøtet 2021 vil i stedet for bli avholdt digitalt, og det vil være åpent for avstemming i 8 dager, fra i dag 20.03-21 tom 28.03-21 kl 09:00.
Alle med betalt kontingent for 2021, vil ila morgentimene i dag (20.03-21) få tilsendt sms med link til årsmøtet hvor man kan logge på med mobilnummer + engangskode.
Avsender på denne SMS’en vil stå som «Arsmoter», og du kan trygt benytte deg av linken du får tilsendt!

Linken vil bli tilsendt til det mobilnummeret du har registrert hos NKK.
Om du ikke mottar SMS med link før kl 12:00 i dag, sjekk da at du har registrert riktig nummer hos NKK, og at medlemskontingenten for 2021 er betalt.
Ta deretter snarest kontakt pr mail slik at vi kan få rettet opp i eventuelle feil, styret vil da sende innkalling til deg på nytt manuelt.
PS: For de som ikke innehar gyldig medlemskap/betalt kontingent men som fremdeles ønsker å se hva som står på agendaen, kan man finne saksliste til årsmøtet her på klubbens hjemmeside, se eget innlegg under.

Om du ønsker nærmere info om hvordan det fungerer med elektronisk årsmøte, vil jeg anbefale deg å se på vedlagt link hvor man får en enkel og grei innføring i hvordan dette går til.
Info finner du her: For medlemmer (digitalearsmoter.no)

Skulle det være noe som helst som er uklart rundt denne prosessen, om du lurer på noe, eller om du oppdager noen feil eller mangler, ber vi om at du kontakter oss pr mail så snart som råd er, slik at vi får avklart og ordnet opp i dette.
Da gjenstår det bare å ønske velkommen til ett litt annerledes årsmøte, vi håper så mange som mulig tar seg tid til å gå igjennom sakene og besvare spørsmålene/valgene som er!
Og vi tar gjerne i mot tilbakemeldinger om dere har det 🙂 

For styret
Med vennlig hilsen/ Best regards

Nanna Halland
Leder / Chairman
Hvit Gjeterhundklubb
Mob: +47 951-44344

Årsmøte 2021

På bakgrunn av dagens smittesituasjon rundt Covid-19, er det fysiske årsmøtet som skulle bli holdt i Oslo avlyst.
Årsmøtet vil i stedet for bli holdt elektronisk, med avslutning til opprinnelig fastsatt tid, 27.03-21 kl 15:00.
Vi ber om at årsmøtet i lys av denne situasjonen har forståelse og takhøyde for at klubben nå må gjøre justeringer for at årsmøtet skal kunne holdes.
Også NKK oppfordrer medlemmer til å vise forståelse og takhøyde for at det vil kunne bli nødvendig med enkelte tilpasninger hva angår utførelsen av årsmøtet.

Styret kommer innen kort tid tilbake med nærmere info om hvordan det blir løst rent praktisk.
Vi jobber på spreng for å sikre at den elektroniske løsningen skal ivareta våre medlemmers stemmerett på en god måte.

Sakspapirer for årsmøtet sees i vedlagt link.
Vi gjør oppmerksomme på at det kan komme nødvendige tilpasninger for å treffe de elektroniske løsningene, men det vil selvfølgelig ikke komme nye saker til på listen.

For at vi skal kunne gjennomføre årsmøtet elektronisk, må vi ha påmelding.
Det vil si at hvert enkelt medlem som ønsker å delta på det elektroniske årsmøtet, må sende påmelding til styret.
Styret vil ila kort tid sende ut nærmere informasjon om hvordan man skal gå frem både for påmelding, men også for gjennomføring av årsmøtet.

Se årsmøtepapirer her: