Årsmøte 2021

På bakgrunn av dagens smittesituasjon rundt Covid-19, er det fysiske årsmøtet som skulle bli holdt i Oslo avlyst.
Årsmøtet vil i stedet for bli holdt elektronisk, med avslutning til opprinnelig fastsatt tid, 27.03-21 kl 15:00.
Vi ber om at årsmøtet i lys av denne situasjonen har forståelse og takhøyde for at klubben nå må gjøre justeringer for at årsmøtet skal kunne holdes.
Også NKK oppfordrer medlemmer til å vise forståelse og takhøyde for at det vil kunne bli nødvendig med enkelte tilpasninger hva angår utførelsen av årsmøtet.

Styret kommer innen kort tid tilbake med nærmere info om hvordan det blir løst rent praktisk.
Vi jobber på spreng for å sikre at den elektroniske løsningen skal ivareta våre medlemmers stemmerett på en god måte.

Sakspapirer for årsmøtet sees i vedlagt link.
Vi gjør oppmerksomme på at det kan komme nødvendige tilpasninger for å treffe de elektroniske løsningene, men det vil selvfølgelig ikke komme nye saker til på listen.

For at vi skal kunne gjennomføre årsmøtet elektronisk, må vi ha påmelding.
Det vil si at hvert enkelt medlem som ønsker å delta på det elektroniske årsmøtet, må sende påmelding til styret.
Styret vil ila kort tid sende ut nærmere informasjon om hvordan man skal gå frem både for påmelding, men også for gjennomføring av årsmøtet.

Se årsmøtepapirer her: