Wall of Fame

Klubben ønsker å hedre medlemmene som er ute og er aktive med sine hunder 😊
Vi vil opprette en egen side på hjemmesiden, Wall of fame, hvor vi vil publisere navn på de som oppnår championat, deltitler og de som får godkjenninger til forskjellige typer jobber som NRH, kadaverhund, førerhund, gjeterhund og andre typer jobber 😊
Det er åpent for medlemmer, og man må selv sende inn resultat og navn til klubben for at dette skal kunne publiseres da vi ikke klarer å holde full oversikt over alle som får slike titler 😇
Vi starter for 2021, har du oppnådd championat, deltittel ol, send Mail til webmaster@hvitgjeterhund.no

Ps: hjemmesiden er under redigering, det finnes en Wall of fame fra før, men det vil bli gjort endringer der etter hvert 😊