HGK’S ÅRSMØTE 2022

Hei!

Her kommer bekjentgjørelse av Hvit Gjeterhundklubb’s årsmøte for 2022.

Dato 26.03.2022
Sted: Oslo Møtet avholdes i møtelokalene til Opland burger & steak
Jernbanegt 1. (Østbanehallen Oslo S)
Tid: Kommer (Men ila kl 12:00-15:00)
(Se OBS nederst for viktig info ang påmelding/oppmøte!)

Medlemmer som har saker de ønsker behandlet på årsmøtet må sende dette til styret.
Saker kan meldes på følgende 2 måter:
Pr mail, til mailadresse: post@hvitgjeterhund.no (Merk med «Sak til årsmøte»)
Eller pr post, til adr:
Nanna Halland
Melhusvegen 895
7228 Kvål

I hht klubbens lover jmf §3-3 Innkalling, må forslag fra medlemmene være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. Altså må forslag sendes/poststemples senest 19.02-22.

Det skal som vanlig gjennomføres valg på årsmøtet.
Ønsker du å bidra til klubbens styre, meld deg til valgkomiteen på mail: valg@hvitgjeterhund.no
Eller pr post til adr:
Lilli Bergsjøbrenden
Jeppestigen 6b
2090 Hurdal

Verv som står til valg er:
Leder – Ikke på valg
Nestleder – Ny 2 år
Kasserer – Ny 2 år
Sekretær – Ikke på valg
Styremedlem – Ikke på valg

Varamedlem – Ny 1 år
Varamedlem – Ny 1 år

Revisor – Ikke på valg
Vararevisor – Ny 1 år

Valgkomite:
Leder valgkomité – Ny 2 år
Medlem valgkomite – Supplering 1 år
Medlem valgkomité – Ny 2 år
Vararepresentant valgkomite – Ny 1 år

I hht klubbens lover jmf §3-3 Innkalling, må forslag fra medlemmene være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før årsmøtedato. Altså må forslag sendes/poststemples senest 19.02.22
Innkalling med årsmøtepapirer vil bli gjort tilgjengelig på klubbens hjemmeside innen 12.02.2022

OBS:
Møtet blir kun gjennomført så lenge det er smittevernsmessig forsvarlig.
For å kunne gjennomføre dette, vil det i år bli behov for påmelding.
Det vil si at styret må få påmelding pr mail fra de som tenker å delta på årsmøtet.
Dette da vi må sørge for å ha lokaler som er store nok til å kunne opprettholde krav om avstand osv.
Nærmere info kommer.