HGK’s hederspris

HEDERSPRIS

Ved årsmøtet 2020 ble det innført ved lov at HGK skal kunne dele ut hederspris til klubbens medlemmer.
Klubben kan påskjønne personer som har ytet klubben og rasen spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn.
Hvit Gjeterhundklubb har 3 ordener; Gjeterhunden i bronsje, sølv og gull.

Se siden HGK’s hederspris for nærmere info.

For styret
Nanna