REVIDERING REGELVERK ÅRETS HUND/OPPDRETTER

Reglene vil bli vurdert revidert ila våren 2022.
Eventuelle endringer vil gjelde også for dette konkurranseåret (Altså for kåringene Årets hund/oppdretter 2022)
Hvis regelverket endres, vil allikevel dagens/det nåværende regelverket gjelde frem til de nye reglene trer i kraft, om ikke annen beskjed blir gitt.

Eventuelle endringer i regelverket vil bli varslet via klubbens hjemmeside, og man vil få rimelig tid til å oppfylle de nye/endrede krav innen reglene trer i kraft.

Har du innspill eller endringsforslag til dagens regelverk, ber vi om at dette sendes inn til klubben INNEN tirsdag 03.05-22 kl 19:30, senest.
Forslag sendes på mail til: post@hvitgjeterhund.no