Forfatter: Admin HGK

Kort oppsummering fra årsmøtet

 

Lørdag 07.03-20 ble årsmøtet gjennomført.
Det ble litt endringer i styret, da noen har gitt stafettpinnen videre.
Vi ønsker å takke Marianne Andersen (Fungerende leder) og Marianne Holbæk-Hanssen (Styremedlem) for jobben de har lagt ned i HGK de årene de har vært med i styret.

Nytt styre består nå av:

Leder: Nanna Halland
Nestleder: (Tomt verv)
Kasserer: Ingvild Sivertsen
Sekretær: Arna Baugerød
Styremedlem: Anne Skei
Vara: Ann Christin Storteig Nygård

Det var 3 innkomne saker som ble behandlet:

Sak 1: Innføring av hederspris m/endring i lovmal – Vedtatt
Klubben har nå innført hederspris, som kan tildeles medlemmer som har bidratt ut over hva man kan forvente på enkeltsaker eller enkeltfelt. Det kan f.eks være for klubben, i avlen, eller for å fremme rasen eller miljøet rundt.
Hedersprisen har 3 ordener, bronsje, sølv og gull.
Mer info kommer.
Sak 2: Gjennomføring av helse- og adferds-undersøkelse – Vedtatt
Avlsrådet ønsker å ta en oppfølging på undersøkelsen som ble gjennomført i 2013, for å vurdere hvordan avlen har utviklet seg frem til nå.
Undersøkelsen skal gjøres i samarbeid med Frode Lingaas/NMBU innen utgangen av 2023.
Sak 3:  Endring registreringsrestriksjon på antall avkom pr avlshund. -Vedtatt endret
Hvit Gjeterhund har hatt restriksjon på hvor mange avkom hver enkelt avlshund kan ha.
Til nå, har denne grensen vært på 35 avkom.
Årsmøtet vedtok å søke sunnhetsutvalget om å få heve denne grensen fra 35 avkom opp til 40 avkom pr avlshund.
MERK: DENNE ENDRINGEN ER IKKE GYLDIG FØR SAKEN ER BEHANDLET HOS NKK!
Styret vil legge ut informasjon så snart vedtaket trer i kraft

 

Liste over «Årets hund», «Årets oppdretter» og mestvinnerliste for utstilling er publisert på siden «Årets hund», her
Fullstendig referat vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside.

 

For styret
Nanna

Innkalling årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte 2020
Styret ønsker i hht lovenes § 3-3 å kalle inn til Hvit Gjeterhundklubb’s årsmøte for 2020.
Årsmøtepapirer ligger vedlagt på link lengre ned på siden.
Dato 07.3.2020
Sted: Oslo. Møtet avholdes i møtelokalene til Opland burger & steak, Jernbanegt 1. (Østbanehallen Oslo S)
Tid: 12:00-15:00

Innkalling årsmøte m årsberetning 2019
Balanse Regnskap HGK 2019
Noter Regnskap 2019
Resultat 2019
Revisjonsberetning 2019

Vel møtt!
Mvh
Styret i HGK

Årets hund/oppdretter 2019

 

Husk å send inn resultater til de forskjellige «Årets»-kåringene klubben har!

Se siden «Årets hund» for å finne utregninger og regler.
Legg til merke at IGP (Tidligere IPO) er fom 2019 inkludert i «Årets Brukshund».
Du er selv ansvarlig for å legge ved de dokumentasjonene som trengs, så det er viktig at du leser reglene slik at det blir rett.
Prisene blir utdelt på årsmøtet 07.03-20, i Oslo.
Om du ikke kan møte, vil diplom bli tilsendt i posten

Merk: Om du ønsker at hundens titler skal skrives på diplomet, må titlene bli notert i mailen. Kun offisielle titler kan tas med

Nytt for året er at det blir lagt ut mestvinner-liste, så vi oppfordrer alle til å sende inn resultater på det dere har vært med på!

 

Frist for innsending er fredag 24.01-20.

Årsmøte 2020

Hei!
Her kommer bekjentgjørelse av Hvit Gjeterhundklubb’s årsmøte for 2020.

Dato 07.03.2020
Sted: Oslo
Møtet avholdes i møtelokalene til Opland burger & steak
Jernbanegt 1. (Østbanehallen Oslo S)
Tid: 12:00-15:00
Medlemmer som har saker de ønsker behandlet på årsmøtet må sende dette til styret.
Saker kan meldes på følgende 2 måter:
Pr mail, til mailadresse: post@hvitgjeterhund.no
(Merk med «Sak til årsmøte»)
Eller pr post, til adr:
Nanna Halland
Melhusvegen 895
7228 Kvål
I hht klubbens lover jmf §3-3 Innkalling, må forslag fra medlemmene være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
Altså må forslag sendes/poststemples senest 31.01-20.
Det skal som vanlig gjennomføres valg på årsmøtet. Ønsker du å bidra til klubbens styre, meld deg til valgkomiteen på mail:
valg@hvitgjeterhund.no
Eller pr post til adr:
Gry Walle
Fanahammeren 64
5244 fana
Verv som står til valg er:
Leder – Supplering 1 år
Nestleder – Ny 2 år
Kasserer – Ny 2 år
Sekretær – Ikke på valg
Styremedlem – Ikke på valg
Varamedlem – Ny 1 år
Varamedlem – Ny 1 år

Revisor – Ikke på valg
Vararevisor – Ny 1 år
Valgkomite:
Leder valgkomité – Ny 2 år
Medlem valgkomite – Ikke på valg
Medlem valgkomité – Ny 2 år
Vararepresentant valgkomite – Ny 1 år
I hht klubbens lover jmf §3-3 Innkalling, må forslag fra medlemmene være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før årsmøtedato.
Altså må forslag sendes/poststemples senest 31.01-20.
Innkalling med årsmøtepapirer vil bli gjort tilgjengelig på klubbens hjemmeside innen 21.02.2020

Dogs4All 2019

Neste helg 15-17.11 braker det løs med Dogs4All på Norges Varemesse i Lillestrøm, og der vil Hvit Gjeterhundklubb være representert!
D4A er Skandinavias største utstilling, men det er også mye mer som foregår denne helgen!
Gjennom hele helgen vil man kunne delta på foredrag, minikurs og få se demonstrasjoner av ulike hundesporter og aktiviteter.
Det er salgsboder hvor man kan gjøre noen gode kupp, egen bod for barna med ansiktsmaling, quiz å mye annet spennende!
Det er også mulig å delta/forsøke å kvalifisere seg til Norgesmesterskap i Sitt og bli!
Se fullt program for helgen på: http://www.dogs4all.no

Hvit Gjeterhundklubb skal ha stand hvor man kan få hilse på flere HG’er, og få informasjon om rasen og klubben.
Vi vil også ha en Quiz, hvor hovedpremien er ett gratis online-kurs hos
online-hundetrening.no, så kom innom å hils på gjengen i standen å delta i quizen vår!

Rasen vil også bli vist frem i raseparaden som går lørdag og søndag
I paraden viser raseklubbene frem sine raser, og man får litt kortfattet info om de forskjellige hunderasene som blir vist frem.

Om du har lyst og mulighet til å bidra enten på raseklubbens stand (Fre-søn), eller kan vise hund i raseparaden (lør-søn), så ta kontakt med Marianne Holbæk-Hanssen eller Nanna Halland.

Om du vil vise hund i raseparaden, så kan hunden ikke ha feil som etter rasestandarden er diskvalifiserende, og den må kunne takle støy og andre hunder og være rolig og balansert.
(Hunder med krøllhale/veldig høy hale ønsker vi å unngå i raseparaden, selv om det ikke er en diskvalifiserende feil.)

Håper vi sees på skandinavias største hundefest, velkommen!