Møte

Ekstraordinært årsmøte

Innkalling til:
Ekstraordinært årsmøte i Hvit Gjeterhundklubb
Fredag 10.april 2015, Klokken 19.00 Scandic Hotell, Tromsø

1. Åpning, Godkjenning av dagsorden, Valg av møteleder
2. Valg av Referent, tellekorps og to personer til å skrive under protokoll.
3. Årsberetning
4. Medlemskontingent
5. Regnskap / Revisorsberetning
6. Budsjett
7. Valg

 

Innkalling
Resultat 2014 Balanse
Resultat 2014 Inntekter
Resultat 2014 Kostnader
Resultat 2014 Noter
Resultat 2014 Resultat
Revisorberetning
Årsberetning 2014
VALG 2015
Forhåndsstemming ved valget 2015 i Hvit Gjeterhundklubb

Årsmøte 2015

Årsmøtet vil bli avholdt lørdag 14.mars 2015 i Egons lokaler i Stjørdal, kl.13-16.

Det skal velges inn nye medlemmer til styret, så dersom DU eller noen du kjenner har lyst til å være med å jobbe for rasen og klubben, oppfordres du til å ta kontakt med valgkomiteen.