Styret

 

Styrets sammensetning etter årsmøtet 03.03.2018 er som følger:

 

Maria Karlsen (leder)

Marianne Andersen (nestleder) 

Ingvild Sivertsen (Kasserer)

Nanna Halland (sekretær)

Marianne Hanssen (styremedlem)

Cecilie Sperre Jørgensen (Varamedlem)

Arna Baugerød (Varamedlem)