Styret

 

Styrets sammensetning etter årsmøtet 03.03.2019 er som følger:

 

Leder:         Nanna Halland

Nestleder:  Vervet står tomt

Kasserer:   Ingvild Sivertsen

Sekretær:  Arna Baugerød

Styremedlem: Anne Skei

Varamedlem: Ann Christin Storteig Nygård

Varamedlem: Vervet står tomt