Styret

Styrets sammensetning etter det elektroniske årsmøtet mars 2021 er som følger:

Leder:         Nanna Halland

Nestleder:  Silje B Tangen

Kasserer:   Ingvild Sivertsen

Sekretær:  Arna Baugerød

Styremedlem: Anne Skei

Varamedlem: Kine Guttormsen

Varamedlem: Vervet står tomt