Styret

 

Styrets sammensetning etter årsmøtet 03.03.2018 er som følger:

 

Marianne Andersen (leder)   (Fom okt’19, da tidligere leder har trukket seg)

—————————- (nestleder)  (Vervet står tomt til årsmøtet 2020, da nestleder har gått                                                             inn i ledervervet)

Ingvild Sivertsen (Kasserer)

Nanna Halland (sekretær)

Marianne Hanssen (styremedlem)

Ann Christin Storteig Nygård (Varamedlem)

Arna Baugerød (Varamedlem)