Årets hund

Hvert år kårer HGK en «Årets hund» innenfor grenene lydighet, rally-lydighet, bruks, agility og utstilling!
Vi ønsker å fremme ett aktivt hundehold hvor rasen blir representert i forskjellige sporter, og synes det er flott å kunne hedre de som er ute å viser frem rasen!
Det er noen felles regler for alle grenene, og de er som følger:

-Års-konkurransene er kun for medlemmer i HGK, og det er bare resultater fra tiden eier har vært medlem som er gyldige i konkurransen.

-Det er kun offisielle resultater fra Norge som er tellende.

-Eier/fører er selv nødt til å sende inn resultatene de ønsker skal telle i konkurransen, og   er således selv ansvarlig for å sjekke at resultatene som blir sendt inn er i hht reglene.

-Kopi av startresultat må sendes ved for at stevnet skal være tellende.

Se under hver gren, for spesifikke regler.
Resultatene sendes til: post@hvitgjeterhund.no
Merk mailen med «årets hund ..(hvilke gren)…», og skriv navn på eier, hundens stamtavlenavn og reg.nr i mailen. Obs: kun 1 hund pr mail
 Regler for årets lydighetshund.

Den ekvipasjen som gjennom året har fått prosentvis høyest resultat etter 3 valgfrie stevner kåres til årets lydighetshund.
Sluttresultatet er et gjennomsnitt av 3 stevner.
Har ekvipasjen bare 2 stevner deles disse på 3.
De som ønsker å delta sender selv inn kopi av de stevnene de vil skal telle i konkurransen.

Eksempel:
LP 1 og 2
Max resultat: 200 poeng
Eksempel: 131 poeng, 162 poeng, 187 poeng
131 + 162 + 187 / 600 = 0,8
Resultat: 80,0 %

LP 3
Max resultat: 320 poeng
Eksempel: 250 poeng, 262 poeng, 302 poeng
250 + 262 + 321/ 960 = 0,867
Resultat: 86,7 %

LP Elite
Max resultat: 320 poeng
Resultat: 258 poeng, 273 poeng, 301 poeng
258 + 273 + 301 / 960 = 0,867 x 1,04 = 0,901
Resultat: 90,1 %

Det er vanskeligere å oppnå høye poeng i elite enn i de andre klassene. Derfor ganges resultatet med 1,04 for å utligne dette.

 

Regler for årets brukshund

Brukshundprøver
Kl D = 40 p
Kl C = 50 p
Kl B = 60 p
Kl A = 70 p
Tillegg opprykk = 10 p
Resultatet må være godkjent i både spesial og lydighet, eller opprykk.

Blodsporprøve:
1.pr = 40 p
2.pr = 30 p
3.pr = 10 p
Tillegg HP = 10 p

Fersksporprøve:
9-10p = 40 p
8 p = 35 p
7 p = 30 p
5-6 p = 25 p

Godkjent ettersøkshund Tillegg 10 p
(For å oppnå kravet til godkjent ettersøkshund, må hunden ha oppnådd minst 2.pr på blodsporprøve og få minimum 7p på fersksporprøve)

Sporhundprøve:
Sph 1 (FH), bestått = 40
Sph2(IPO FH),bestått=50

Utholdenhetsprøve
UHP (AD) Bestått = 30p

Ferdselsprøve
FP (BH), bestått = 40 p

SL:
SL1, godkjent = 30
SL2, godkjent = 40
SL3, godkjent = 50

Det kan sendes inn 3 resultater fra valgfrie offisielle stevner.
Om det er to med samme poengsum, vil den med prosentvis høyest poengsum sammenlagt på prøvene vinne.
Står det fremdeles likt, vil den hund som har startet FP vinne (FP må være gjennomført i konkurranseåret!) Presiserer at FP kan være en av de 3 valgte resultatene man sender inn!
Er det fremdeles likt, vinner den yngste hunden.
Kopi av startresultat må sendes ved.


 


 

Regler for årets agilityhund.

  • Resultatet regnes fra fem valgfrie offisielle stevner gjennom året.

 

Poengregning Klasse   1 Klasse   2 Klasse   3
Null hinderfeil og null tidsfeil 7 poeng 8 poeng 9 poeng
Null hinderfeil men med   tidsfeil 6 poeng 7 poeng 8 poeng
5 hinderfeil og null   tidsfeil 5 poeng 6 poeng 7 poeng
5 hinderfeil og tidsfeil 4 poeng 5 poeng 6 poeng
  • Plassering 1–3 i hver klasse tildeles ytterligere 1 poeng.
  • Agilitychampionat gir 5 poeng extra.
  • Kopi av startresultat må sendes ved.

 

Regler for årets rallylydighetshund

-Eier og fører må være medlem av HGK og eier må selv melde på hunden til konkurransen, men HGK- tar seg av -utregning av poeng.
-Kun individuelle resultater teller.
-Reglene gjelder for offisielle stevner, og de tre beste resultatene er tellende.
-Ved poenglikhet vinner den yngste hunden.
-Oppnådde resultater må dokumenteres ved kopi av kritikkskjema som legges ved påmeldingen til konkurransen.
-E-poster som inneholder påmelding må merkes: «Påmelding til årets rallylydighetshund», og må inneholde hundens reg. nr. og stamtavlenavn, samt de resultatene som skal telle i konkurransen.
E-postadresse: post@hvitgjeterhund.no

Poengberegning, årets rallylydighetshund
Oppnådd poengsum i hvert tellende stevne deles på 200 (maksimal poengsum) og multipliseres med følgende koeffisienter:
Klasse 1: 1,00
Klasse 2: 1,05
Klasse 3: 1,10
Elite: 1,15
Dobbeltstevne teller som to stevner.
Poengberegningen gjelder på tvers av klasser, dvs. ekvipasjen kan sende inn resultater fra ulike klasser i samme sesong.


 

 

Årets utstillingshund!

3 utstillinger er gjeldene og poeng regnes slik:
BIR 20 poeng
BIM 16 poeng
2.bhkl/btkl plassering 10 poeng
3.bhkl/btkl plassering 8 poeng
4.bhkl/btkl plassering 6 poeng
CK alle klasser 5 poeng
Excellent 10 poeng
Very good 4 poeng
I tillegg får:
◾ Den hund som blir BIR ett poeng for hver beseiret hanne og tispe.
◾Den hund som blir BIM eller 2.-4. BHK/BTK tildeles ett poeng for hver beseiret hund i samme kjønn.
*Hunder plassert i BHK/BTK på rasespesialen, får tildelt 5 ekstra poeng.
Ved lik poengsum på 2 hunder, vinner den hund
som har slått ut flest hunder på en og samme utstilling
Årets hund, må eies av medlem av HGK.
Ved innsending av resultater, må det legges ved kritikker fra de valgte utstillingene, samt komplett premieliste.
Resultatene sendes til: post@hvitgjeterhund.no
Merk mailen med «årets hund utstilling», og skriv navn på eier, hundens stamtavlenavn og reg.nr i mailen. Obs: kun 1 hund i hver mail

 

Utregning – Beste veteran

 

Beste veteran 15 poeng
Beste veteran i motsatt kjønn 10 poeng
2.plass veteranklasse 8 poeng
3.plass veteranklasse 6 poeng
4.plass veteranklasse 4 poeng

NKK-utstilling/rasespesial: CK 7 poeng
Nasjonal utstilling: CK 5 poeng

Excellent 10 poeng
Very good 4 poeng

NKK-utstilling: BIS veteran plassering 6 poeng
klubbutstillinger: BIS veteran plassering 3 poeng
◾Den hund som blir Beste veteran får ett poeng for hver beseiret veteranhann og veterantispe.
◾Den hund som blir Beste veteran i motsatt kjønn får ett poeng for hver beseiret veteranhund av samme kjønn.

Årets hund, må eies av medlem av HGK.
Ved innsending av resultater, må det legges ved kritikker fra de valgte utstillingene, samt komplett premieliste.
Resultatene sendes til: post@hvitgjeterhund.no
Merk mailen med «årets hund utstilling, veteran», og skriv navn på eier, hundens stamtavlenavn og reg.nr i mailen. Obs: kun 1 hund i hver mail