Årets hund


 

Hvert år kårer HGK en «Årets hund» innenfor grenene lydighet, rally-lydighet, bruks, agility og utstilling!
Vi ønsker å fremme ett aktivt hundehold hvor rasen blir representert i forskjellige sporter, og ønsker derfor å kunne hedre de som er ute og viser frem rasen!
Det kåres også «Årets oppdretter», og FOM konkurranseåret 2022 skal det også kåres «Årets junior» i de forskjellige hundesportene! Det er ungdommen som er fremtiden i hundesporten, så også de bør få sin plass i konkurransene!

Det er noen felles regler for alle grenene, og de er som følger:

 

-1: Års-konkurransene er kun for medlemmer i HGK.

-2: Eier OG fører må være medlem i HGK og det er bare resultater fra tiden de har vært medlem som er gyldige i konkurransen.

-3: Det er kun offisielle resultater som kan verifiseres som er gjeldende. 
OBS: Nytt for konkurranseåret 2022 er at også utenlandske resultater er godkjente!

-4: Det gis ekstrapoeng ved mesterskapsdeltakelse, samt ekstrapoeng for topplassering (nr.1-3) i hundesporter.
     Deltakelse =2 ekstrapoeng.  Plasseringer;  1.plass= 5p,    2.plass= 4p,    3.plass= 3p.

-5: Utregning av poeng/konkurranser samt total poengsum må legges ved i mailen, også må kopi av startresultat/kritikkskjema/startbok ol (det som brukes i din gren) sendes inn for at stevnet skal være tellende.

-6: Eier/fører er selv nødt til å sende inn resultatene de ønsker skal telle i konkurransen og den dokumentasjonen som kreves, og man er således selv ansvarlig for å sjekke at resultatene som blir sendt inn er i hht reglene.

-7: Resultater sendes til: post@hvitgjeterhund.no
Mailene merkes med «årets hund ..(hvilke gren)…» i emne-feltet, og mailen må inneholde: navn på eier, hundens stamtavlenavn og reg.nr. (og som nevnt i regel 5; Det må også være med dokumentasjon på oppnådde resultater, i hht de kravene hver enkelt grein har.)

-8: OBS: Kun 1 hund og en gren pr mail!
Innsendte mailer legges i mapper fordelt på grenene, om man da legger resultater fra flere grener i samme mail, vil man kun få delta i EN gren. Så, En gren og en hund pr mail!

VI PRESISERER OG GJØR DERE OPPMERKSOMME PÅ:

1: Godkjent dokumentasjon er kopi fra de nasjonale kennelklubbers databaser. (NKK’s Dogweb, SKK’s Hunddata ol.)
I sporter som ikke blir publisert på dogweb/dets like, må offisiell startbok/kritikkskjema/resultatliste utstedt/godkjent av den nasjonale kennelklubben brukes. For utstillinger i utlandet som ikke har åpne sider ala Dogweb, kan arrangørs offisielle resultatliste brukes der de er tilgjengelige for allmennheten. (Kun FCI-godkjente utstillinger er gyldige).

2: Kravet om medlemskap hos fører/handler gjelder ikke for Årets hund utstilling og for veteran, da dette er en eksteriørbedømmelse på selve hunden. Handler bedømmes ikke.

3: Ett medlemskap er personlig og inkluderer kun 1 person

(Man kan tegne husstand-medlemskap for personer som tilhører samme husstand. Det koster 100 kr pr pers utover hoved-medlemskapet. Kontakt HGK eller NKK’s medlemsservice for innmelding av husstandsmedlemmer, da det må legges til manuelt.)

 

 

Regler for årets lydighetshund.

Den ekvipasjen som gjennom året har fått prosentvis høyest resultat etter 3 valgfrie stevner kåres til årets lydighetshund.
Sluttresultatet er et gjennomsnitt av 3 stevner.
Har ekvipasjen bare 2 stevner deles disse på 3.
De som ønsker å delta sender selv inn kopi av resultatene på de stevnene de vil skal telle i konkurransen, samt utregning som vist under.

Eksempel:
LP 1 og 2
Max resultat: 200 poeng
Eksempel: 131 poeng, 162 poeng, 187 poeng
131 + 162 + 187 / 600 = 0,8
Resultat: 80,0 %

LP 3
Max resultat: 320 poeng
Eksempel: 250 poeng, 262 poeng, 302 poeng
250 + 262 + 321/ 960 = 0,867
Resultat: 86,7 %

LP Elite
Max resultat: 320 poeng
Resultat: 258 poeng, 273 poeng, 301 poeng
258 + 273 + 301 / 960 = 0,867 x 1,04 = 0,901
Resultat: 90,1 %

Det er vanskeligere å oppnå høye poeng i elite enn i de andre klassene. Derfor ganges resultatet med 1,04 for å utligne dette.
 

Regler for årets brukshund

Brukshundprøver
Kl D = 40 p
Kl C = 50 p
Kl B = 60 p
Kl A = 70 p
Tillegg opprykk = 10 p
Resultatet må være godkjent i både spesial og lydighet, eller opprykk.

Blodsporprøver
Blodsporprøve AK:
1.pr = 40 p
2.pr = 30 p
3.pr = 20 p

Blodsporprøve EK:
78-71p = 40p
70,5-62,5 = 30p
62 – 54p = 20p
53,5-45,5p = 15p

Fersksporprøve:
9-10p = 40 p
8 p = 35 p
7 p = 30 p
5-6 p = 25 p

Godkjent ettersøkshund Tillegg 10 p
(For å oppnå kravet til godkjent ettersøkshund, må hunden ha oppnådd minst 2.pr på blodsporprøve og få minimum 7p på fersksporprøve)

RIK-PRØVER:

Utholdenhetsprøve
IAD (Tidligere UHP/AD), Bestått = 30p

Ferdselsprøve
BH-VT (Tidligere FP), bestått = 40 p

For øvrige RIK-grener blir det tildelt poeng etter ekvipasjenes prestasjoner/helhetlig predikat.
Man får fra 0-4 startpoeng, alt etter hvilke klasser man starter.
Deretter får man poeng etter hvilke predikat man får som helhet (fra ett gjennomsnitt) på øvelsen man har startet. Poengene er fra ett fastsatt skjema, og de er lik for alle klasser og grener. De er som følger:
F (Fremragende) = 50 poeng
SG (Særdeles godt) = 40 poeng
G (God) = 30 poeng
T (Tilstrekkelig) = 25 poeng

Utregning settes opp samlet for hver konkurranse.
Om du feks har startet IGP-2 og fikk predikat G (God, på helhet), blir da oppsettet slik;
IGP-2 = 2 poeng
Oppnådd predikat G = 30 poeng
Samlet poengsum = 32 poeng totalt.

Startpoeng blir gitt som følger:

IBGH:
IBGH-1, godkjent = 1 poeng
IBGH-2, godkjent = 2 poeng
IBGH-3, godkjent = 3 poeng

SL:
SL1, godkjent = 1 poeng
SL2, godkjent = 2 poeng
SL3, godkjent = 3 poeng

LF:
LF-1, godkjent = 1 poeng
LF-2, godkjent = 2 poeng
LF-3, godkjent = 3 poeng

IGP-V
IGP-1, godkjent = 1 poeng
IGP-2, godkjent = 2 poeng
IGP-3, godkjent = 3 poeng

Sporhundprøve:
IFH-V (SPHV), bestått =  —
IFH 1 (SPH 1), bestått = 1 poeng
IFH 2 (SPH 2), bestått = 2 poeng
IGP-FH,            bestått = 4 poeng

Det kan sendes inn 3 resultater fra valgfrie offisielle stevner.
Om det er to med samme poengsum, vil den med prosentvis høyest poengsum sammenlagt på prøvene vinne.
Står det fremdeles likt, vil den hund som har startet FP vinne (FP må være gjennomført i konkurranseåret!)
Presiserer at FP kan være en av de 3 valgte resultatene man sender inn.
Er det fremdeles likt, vinner den yngste hunden.
Kopi av startresultat må sendes ved.
Regler for årets agilityhund.

  • Resultatet regnes fra fem valgfrie offisielle stevner gjennom året.
  Klasse   1 Klasse   2 Klasse   3
Null hinderfeil og null tidsfeil 7 poeng 8 poeng 9 poeng
Null hinderfeil men med   tidsfeil 6 poeng 7 poeng 8 poeng
5 hinderfeil og null   tidsfeil 5 poeng 6 poeng 7 poeng
5 hinderfeil og tidsfeil 4 poeng 5 poeng 6 poeng
  • Plassering 1–3 i hver klasse tildeles ytterligere 1 poeng.
  • Agilitychampionat gir 5 poeng extra.
  • Kopi av startresultat må sendes ved. 
    OBS:
    Agility-miljøet har det siste halvannet året brukt en beta-versjon av «Devent», en nettside hvor bl.a terminlister og resultatlister ligger.  Dette er pr i dag ikke regnet som godkjent dokumentasjon.
    Pr i dag er det, som tidligere år, kun kopi av resultat fra Dogweb som er gyldig. 


 

Regler for årets rallylydighetshund

-Kun individuelle resultater teller.
-Reglene gjelder for offisielle stevner, og de tre beste resultatene er tellende.
-Ved poenglikhet vinner den yngste hunden.
-Dobbeltstevne teller som to stevner.
-Poengberegningen gjelder på tvers av klasser, dvs. ekvipasjen kan sende inn resultater fra ulike klasser i samme sesong.
-Oppnådde resultater må dokumenteres med kopi av kritikkskjema som legges ved påmeldingen til konkurransen
E-postadresse: post@hvitgjeterhund.no

Poengberegning;
Oppnådd poengsum i hvert tellende stevne deles på 200 (maksimal poengsum) og multipliseres med følgende koeffisienter:
Klasse 1: 1,00
Klasse 2: 1,05
Klasse 3: 1,10
Elite: 1,15

  

Årets utstillingshund!

3 utstillinger er gjeldene og poeng regnes slik:

BIR 20 poeng
BIM 16 poeng
2.bhkl/btkl plassering 10 poeng
3.bhkl/btkl plassering 8 poeng
4.bhkl/btkl plassering 6 poeng
CK alle klasser 5 poeng
Excellent 10 poeng
Very good 4 poeng
I tillegg får:
•Den hund som blir BIR ett poeng for hver beseiret hanne og tispe.
•Den hund som blir BIM eller 2.-4. BHK/BTK tildeles ett poeng for hver beseiret hund i samme kjønn.
•Hunder plassert i BHK/BTK på rasespesialer, får tildelt 5 ekstra poeng.

Ved lik poengsum på 2 hunder, vinner den hund som har slått ut flest hunder på en og samme utstilling.
Årets hund, må eies av medlem av HGK.
Ved innsending av resultater, må det legges ved kritikker fra de valgte utstillingene, samt komplett premieliste.
Resultatene sendes til: post@hvitgjeterhund.no
Merk mailen med «årets hund utstilling», og skriv navn på eier, hundens stamtavlenavn og reg.nr i mailen. Obs: kun 1 hund i hver mail

 Utregning – Beste veteran

Beste veteran 15 poeng
Beste veteran i motsatt kjønn 10 poeng
2.plass veteranklasse 8 poeng
3.plass veteranklasse 6 poeng
4.plass veteranklasse 4 poeng

NKK-utstillinger/rasespesialer: CK 7 poeng
Nasjonal utstilling: CK 5 poeng

Excellent 10 poeng
Very good 4 poeng

NKK-utstilling: BIS veteran plassering 6 poeng
klubbutstillinger: BIS veteran plassering 3 poeng

•Den hund som blir Beste veteran får ett poeng for hver beseiret veteranhann og veterantispe.
•Den hund som blir Beste veteran i motsatt kjønn får ett poeng for hver beseiret veteranhund av samme kjønn.

Årets hund, må eies av medlem av HGK.
Ved innsending av resultater, må det legges ved kritikker fra de valgte utstillingene, samt komplett premieliste.
Resultatene sendes til: post@hvitgjeterhund.no
Merk mailen med «årets hund utstilling, veteran», og skriv navn på eier, hundens stamtavlenavn og reg.nr i mailen. Obs: kun 1 hund i hver mail

 ÅRETS JUNIOR:

-Fører må være medlem av HGK for å kunne delta i kåring av HGK’s Årets junior, enten via personlig medlemsskap eller familiemedlemsskap.

-Årets junior er for de fra 10-18 år.
Man kan delta fom året man fyller 10 år, tom det året man fyller 18 år, altså gjelder det fra 01.01-?? tom 31.12-??.

– Har en ekvipasje høyest poengsum i både junior og vanlig klasse, kan man vinne begge klasser, eks Beste Junior Agility og Beste Agility.

-Juniorer følger samme regelverk som voksne i de forskjellige sportene, så se fellesregler øverst, og reglene for hver enkelt sport for å se hva som gjelder.

 

________________________________________________________________________________________________________


ÅRETS OPPDRETTER:

Denne kåringen er todelt, og tar for seg utstillingsresultater og røntgenresultater.
Utregningen går som følger:
Del 1:
Man kan velge ut max 3 egenoppdrettede avkom (Uavhengig av om man står som eier eller ikke).
Av de 3 avkommene, kan man velge ut max 3 utstillinger pr hund, altså er det totalt 9 utstillinger for de 3 hundene som er tellende.
Utregningen følger samme tabell som for «Årets utstillingshund», se delen «Årets hund» for nærmere info.

Del 2:
Røntgenprosent for 2 år.
For konkurranseåret 2022, skal man telle antall avkom som kennelen har oppdrettet i 2018 og 2019.
Deretter teller man over hvor mange prosent av disse avkommene som er blitt røntget.
Prosenten som man ender opp med, blir deretter omgjort til poeng.
Man legger deretter sammen summen fra de 9 utstillingene, med poengene man får fra antall røntgede hunder.

EKSEMPEL:
Kennel Flaggtoppens
Del 1:
Flaggtoppens Raya: totalt 93p fra utstilling
Flaggtoppens Felix: totalt 85p fra utstilling
Flaggtoppens Dingo: totalt 80p fra utstilling.
Kennelen oppnår da totalt 258 poeng på del 1.

Del 2:
30 valper født 2018 og 2019, av de er 20 hunder røntget.
Utregning:
100% delt på 30 valper = 3,33 %
3,33% gange med 20 røntgede hunder= 66,66 %
Kennelen oppnår da 66,66 poeng for del 2.
Del 1 = 258 poeng
Del 2 = 66,66 poeng
Totalt = 324,66 poeng får kennel Flaggtoppen totalt.

REGLER:
For å delta i konkurransen, må du være godkjent oppdretter i HGK.
Det er kun utstillingsresultater fra når kennelen har vært godkjent i HGK som er tellende.
Utstillingsresultatene og utregning må legges ved.
Røntgenresultater må være fra enten Norge, Sverige, Finland eller Danmark.
I de tilfeller en hund kun er røntget for en av delene (HD eller AD), teller denne som 1 røntget.
Resultater sendes pr mail til: post@hvitgjeterhund.no