Årsmøte 2023

Det vil ila morgenen 22.03-23 bli sendt ut SMS til det nummeret medlemmene har registrert hos NKK, med link til det elektroniske årsmøtet 2023.
Man får tilgang til å gå inn og lese sakene, kommentere under hver sak og til å avgi sin stemme til innmeldte saker og kandidater på valg.

Har du IKKE fått SMS, må du først sjekke om du har riktig nummer registrert på «Min side» hos NKK, evt legge det inn der om det mangler.
Ta deretter kontakt med styret pr mail, og legg ved ditt mobilnummer, så vil vi sende deg tilgang til det elektroniske årsmøtet manuelt.
Mail: post@hvitgjeterhund.no

Da det ble utfordringer med å få utført årsmøtet via tiltenkt elektronisk løsning, må avstemmingen forlenges frem til 30.03-23 kl 09:00. Dette er fordi at man på den valgte løsningen ikke kan ha kortere tilgang til avstemming enn minimum 8 døgn.

Tilgangen til årsmøtet og avstemming vil derfor være tilgjengelig fom 22.03-23 kl 09:00 ca, til 30.30-23 ca kl 09:00.

Mvh
Styret

Rasespesial og FBBSI Winnercup 2023


RASESPESIAL 2023


Da har vi fått spikret tid og sted for årets rasespesial! 🤩
Spesialen holdes som dobbel-utstilling, en dag med vår spesial og den andre som FBBSI Winner-cup.
Det er stor-cert begge dager!
I år får vi også inn en meget dyktig spesial-dommer fra Sveits, det gleder vi oss masse til! 🤩

Tid: 19-20 august
Sted: Vestby (Viken)
Dommer lørdag 19: Info kommer
Dommer søndag 20: Christine Rossier (Sveits)

Nærmere info kommer

ÅRSMØTE 2023

HGK’S ÅRSMØTE 2023

Hei!

Her kommer bekjentgjørelse av Hvit Gjeterhundklubb’s årsmøte for 2023.

Dato 25.03.2023
Sted: Det jobbes med at møtet skal avholdes elektronisk.
Om det ikke lar seg gjøre å få de elektroniske hjelpemidlene på plass, avholdes møtet fysisk i Trondheim/Stjørdals-området.
Tid: Nøyaktig tid kommer, men det er satt av tid mellom kl 12:00-15:00.

(mer…)