REVIDERING REGELVERK ÅRETS HUND/OPPDRETTER

Reglene vil bli vurdert revidert ila våren 2022.
Eventuelle endringer vil gjelde også for dette konkurranseåret (Altså for kåringene Årets hund/oppdretter 2022)
Hvis regelverket endres, vil allikevel dagens/det nåværende regelverket gjelde frem til de nye reglene trer i kraft, om ikke annen beskjed blir gitt.

Eventuelle endringer i regelverket vil bli varslet via klubbens hjemmeside, og man vil få rimelig tid til å oppfylle de nye/endrede krav innen reglene trer i kraft.

Har du innspill eller endringsforslag til dagens regelverk, ber vi om at dette sendes inn til klubben INNEN tirsdag 03.05-22 kl 19:30, senest.
Forslag sendes på mail til: post@hvitgjeterhund.no

Viktig melding fra avlsråd og styre


Nå har NKK behandlet søknaden om å øke registreringsrestriksjonen som omhandler antall avkom pr avlshund.
NKK har etter klubbens søknad innvilget å øke fra 35 til 40 avkom pr avlshund.
OBS: Antallbegrensninger trer i kraft for parringer som blir foretatt FRA OG MED 01.01.2023!
Altså må avlshunder som i dag har 35 eller flere avkom etter seg, vente med å gå i avl/parre til TIDLIGST 01.01.2023
Presiserer at det gjelder altså parringer, ikke når valpene blir født.

(mer…)

RIK SPORKURS TROMSØ

Velkommen til sporkurs med Hvit Gjeterhundklubb 27.-29.05 2022!

Dette er et kurs for alle nivåer hvor fokuset blir riktig sporatferd.
Er du ny eller øvet og ønsker og videreutvikle deg og din hund, er dette en fin mulighet.
Du vil få individuell oppfølging og tips til hvordan videreutvikle deg og din hund i sporarbeidet.
Temaer blir sporatferd, sporstart, markering på gjenstand og ytre påvirkning som påvirker hunden i sporarbeidet.

(mer…)

OBS OBS Rasespesial 2022 OBS OBS

Til informasjon: Vi flytter vår rasespesial FRA lørdag 28.05-22 til søndag 29.05-22.

Rasespesial/NKK-utstilling

Som flere nå har sett, så viser det seg at NKK har byttet om på dagene for når rasene skulle stille her i Trøndelag. Hvit gjeterhund skulle opprinnelig gå søndag på kennelklubben, men de har flyttet den til lørdag, altså samme dag som spesialen vår skal gå..
Det har vært litt organisering de siste dagene, men vi har nå fått en løsning vi håper alle blir fornøyde med!

(mer…)

Utsatt frist satsningsgruppe

Vi har valgt å utsette fristen for å søke om å bli opptatt i HGK’s satsningsgruppe innen hundesport/NRH.
Ny frist er nå 10.06-22.

Hva er HGK’s satsningsgruppe?

HGK ønsker å fremme at ved siden av å være en alle tiders familiehund, er Hvit gjeterhund også en aktiv rase som egner seg meget godt til de forskjellige hundesportene og jobbene mange brukshunder har. Som ett ledd av dette, har styret valgt å opprette en satsningsgruppe, hvor formålet er å få rasen ut på konkurransebanen/i jobb og gjøre den mer synlig og attraktiv i bruksmiljøet.

Klubben vil være med å bidra og støtte ekvipasjer som har som mål å bevege seg ut på konkurransebanen.

For å ta del i gruppa må man ikke ha flere tiår med hundeerfaring bak seg, men man må en plan for utdanningsløpet for hund og fører, og ha klare mål om å konkurrere med hunden/eller å få den godkjent som redningshund i Norske Redningshunder.

HGK ønsker å bidra økonomisk enten til startavgifter og/eller kursavgifter, alternativt utstyr der det er hensiktsmessig.
Det vil også være mulighet for å vurdere å sette opp kurs ol der det kan være aktuelt.

Se HER for nærmere info!

NY MEDLEMSFORDEL

Hvit Gjeterhundklubb har forhandlet frem en ny medlemsfordel, denne gangen en lokal avtale på veterinærtjenester samt gunstige avtaler på hundefor hos Kristiansand Smådyrklinikk.

Følgende avtale er nå tilgjengelig for våre medlemmer:

HD og AD-røntgen: 2.000,- (NKK-papirer/røntgenrekvisisjoner må tas ut på før dere bestiller time)
Vaksine DHPPI 4 komp: 400,-

Gode tilbud på hundefor, etter nærmere avtale direkte med klinikken.

Se deres nettbutikk for andre produkter til hund, katt, fugl, hest, storfe, kaniner og gnagere.
http://www.dyrlegeshop.no

-Styret-