Årsmøter

Dokumenter fra årsmøter

2022

Innkalling til årsmøtet -hvit gjeterhundklubb 2022-1
Signert protokoll årsmøte 2022

2021

Årsmøteprotokoll 2021

2020:

REFERAT: Årsmøteprotokoll 2020
Innkalling årsmøte m årsberetning 2019
Revisjonsberetning 2019
Resultat 2019
Balanse Regnskap HGK 2019
Noter Regnskap 2019

2019:

Innkalling årsmøte m årsberetning
Resultat regnskap HGK 2018
Noter regnskap HGK 2018
Balanse regnskap HGK 2018
Revisors beretning
Signert årsmøteprotokoll 2019

2018:

2018 Referat-årsmøte-HGK-

2017:

Innkalling og Dagsorden
Årsberetning-2016
Regnskap 2016 og budsjett 2017
Noter HGk 2016 (002)
Balanse HGk 2016 (002)
Revisorberetning
Saker-til-årsmøte-Hvit-Gjeterhund-2017
Valg-2017 ny
Forhåndsstemming ved valg
Referat årsmøte 2017:
Referat-årsmøte-25.03.17-m-underskrifter

2016:

Innkalling til nytt ekstraordinært Årsmøte 2016

EOÅ nr 2 juni 2016

Innkalling nytt EOÅ 2016 

Referat EOÅ juni 2016:
Årsmøte-2-25.06.16-referat

Ekstraordinært Årsmøte 2016. Utsatt til juni -16

EOÅ 2016
forhåndstemme 2016

Ordinært årsmøte:

Ferdigårsmøtepapirer
Forhåndsstemming ved valget 2016 i Hvit Gjeterhund klubb

Referat ordinært årsmøte 2016:

Referat-Årsmøte-5.3.16

2015:

Ekstraordinært Årsmøte 10.04.2015

innkalling til ekstraordinært årsmøte 2015
Årsmøteprotokoll del 1
Årsmøteprotokoll del 2
Årsmøteprotokoll del 3
årsberetning-20141
revisorberetning
resultat 2014 balanse
resultat 2014 inntekter
resultat 2014 resultat
resultat 2014 noter
resultat 2014 kostnader
valg 2015
forhåndsstemming ved valget 2015

2014:

Ekstraordinært Årsmøte, 18.08.2014:

Referat

Årsmøte 29. Mars 2014:

Innkalling
Forhåndsstemming ved valget 2015 i Hvit Gjeterhundklubb
Resultat 2014 Balanse
Resultat 2014 Inntekter
Resultat 2014 Kostnader
Resultat 2014 Noter
Resultat 2014 Resultat
Revisorberetning
Årsberetning 2014

2013:

Referat Årsmøte 13.04.2013
Avlsrådets budsjett 2013
Avlsrådets handlingsplan 2013
Handlingsplan 2013
Valgkomiteens innstilling 2013
Innkalling til årsmøte 2013

2012:

2012 årsreferat fra avlskomiteen
2012 Innkalling årsmøte
2012 Innstilling til valg
Referat Årsmøte 21.04.2012
Referat Ekstraordinært Årsmøte 07.07.2012
Revisors beretning 2012
Regnskap 2012
Avlsrådets årsreferat 2012
Årsberetning 2012

2011:

2011 Innkalling årsmøte