Medlemmer får

Foruten å få benytte seg av de medlemsfordeler HGK og NKK forhandler frem, har HGK opprettet noen premieringer hvor vi ønsker å hedre de som er aktive med sine hvite gjetere.
Vi har årskonkurransene som går hvert år, «Årets hund» Årets junior og «Årets oppdretter» (se link), men har også valgt å premiere de som igjennom året oppnår stambokberettigede titler på sine hunder, samt de som oppnår godkjenninger i diverse jobber.

I tillegg ønsker vi å bidra økonomisk til alle som er ute å konkurrerer på mesterskapsnivå, fra regionale til internasjonale mesterskap.
Se under for satser og nærmere informasjon

Medlemmene er selv ansvarlige for å sette seg inn i vilkårene som står oppgitt, og se til at disse er oppfylt. Klubben kan ikke lastes om det er oppgitt feil informasjon til oss, eller hvis man ikke oppfyller kravene som beskrevet.

____________________________________________________________________________________________________________

MEDLEMMER FÅR TITTEL-/DELTITTEL-SKJOLD AV HGK VED OPPNÅELSE AV STAMBOKBERETTIGEDE TITLER FRA HUNDESPORTER

HGK ønsker å hedre de som er ute og viser frem rasen i hundesporter!
Derfor har vi innført en ordning hvor våre medlemmer får tildelt skjold med tittel/stamtavlenavn.
Skjold blir tildelt i hundesporter som utstilling, rally, lp, ag ol.
Medlemmene må selv sende inn og dokumentere oppnåelsen, og bestille skjold.
Utdeling skjer ved påfølgende årsmøte, eller vil bli sendt ut pr post om det er mer hensiktsmessig.
For titler oppnådd i 2022, må det bestilles skjold innen 01.februar -2023 osv.

Vilkår:
1: Man må inneha gyldig medlemskap på tidspunktet hvor prøven som utløste tittelen ble gått for å kunne motta skjold for den aktuelle tittelen, og man må være medlem det året man bestiller skjoldet.

2: Man må selv sende inn dokumentasjon på oppnådd tittel, samt når denne ble innvilget.
Bestilling/dokumentasjon sendes pr epost (post@hvitgjeterhund.no), med adressen som skjoldet skal sendes til. Mailen må også inneholde følgende info;
Stamtavlenavn, registreringsnummer og titler man har oppnådd det aktuelle året.
Epost må merkes med «Skjold» eller «Tildeling av pris». OBS: KUN EN HUND PR MAIL

3: Det gis kun 1 skjold pr hund pr år, har man oppnådd flere titler vil disse bli på samme skjold.
I tilfeller hvor samme hund har flere eiere, skjenkes skjoldet til vedkommende som først sendte inn
informasjonen om ikke annet er oppgitt i mailen.


OBS: Det ble i 2022 vedtatt at det skal gis MAX 3 skjold pr medlem pr år.
Det er kun mulig å bestille skjold fom 01.01 tom 01.02 når bestilling åpnes, og da kun for titler oppnådd året før.
Gjør oppmerksom på at man må være medlem for å bestille.
Medlemskap blir verifisert før ordre på skjold blir sendt til produksjon.


________________________________________________________________________________________________________________

MEDLEMMER FÅR STØTTE TIL DELTAKELSE I MESTERSKAP

HGK ønsker å fremme Hvit Gjeterhund som en allsidig og sportslig familiehund, og derfor vil vi forsøke å motivere eiere til å starte i mesterskap for å vise frem rasen. Som takk for at man promoterer rasen, ønsker HGK og gi støtte til våre medlemmer som starter med HG i mesterskap i en eller flere av de forskjellige hundesportene.
Under mesterskap inngår også regionale mesterskap som «Nordnorsk mesterskap», «midtnorsk mesterskap», samt Norgesmesterskap, Nordisk mesterskap, VM osv.

VEDTAK FOR STØTTE TIL MESTERSKAP

Hvit Gjeterhundklubb ønsker å fremme hundesport og støtte de som deltar aktivt med sine hunder.
Det fremkommer bl.a av klubbens lover, utdrag §1-2 Formål:
«Hvit gjeterhundklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport.»

Styret har derfor besluttet at HGK fom 2019 skal gi støtte til ekvipasjer som starter i offisielle mesterskap.
Satsene er satt opp som følger:
Regionale mesterskap (Nord-norsk, midt-norsk mesterskap ol) støttes med kr 400,-
NM-deltakelse støttes med kr 750,-
EM-deltakelse støttes med kr 1.200,-
VM-deltakelse støttes med kr 1.500,-

Vilkår:
For å motta støtte, er føreren selv ansvarlig for å melde inn sin deltakelse til HGK.
Start må bekreftes med kvittering for betalt startavgift samt resultatliste hvor start fremkommer.
Henvendelsen sendes pr epost til: post@hvitgjeterhund.no Innen 6 mnd etter mesterskaper et gått.
Merk mail med «Støtte mesterskap»

OBS:
ALLE premieringer/støtte som klubben gir/utdeler gjelder kun for medlemmer av Hvit Gjeterhundklubb.
For gyldig medlemskap må det være betalt medlemskontingent for inneværende år, samt at man ikke kan ha utestående gjeld hos klubben.
Se ellers «Bli medlem» for info ang hva som defineres som medlemskap..