AVL

Om å avle under Hvit Gjeterhund Klubb

Følgende er et utdrag fra avlskriterier revidert og godkjent av Styret, Mars 2018.
For å se originalen i sin helhet, klikk her
Enhver Hvit Gjeterhund som er avlet etter/blir avlet med under Hvit Gjeterhundklubbs avlskrav må oppfylle følgende kriterier for å gjelde som ”avlsgodkjent”:

 

 

 • Bare hunder som er sunne og friske skal brukes i avl. Det vil si at de ikke har påvist arvelige sykdommer eller defekter.

 

 • Foreldredyrene skal være i stand til å formere seg normalt. Det vil si at de kan parre naturlig, og at tispen kan føde uten komplikasjoner.

 

 • Hofteleddsdysplasi: Både tisper og hannhunder skal være fri for HD, offisielt avlest av NKK eller samarbeidende klubb innen FCI. Med fri menes status A eller B.

 

 • Albueleddsdysplasi: Både tisper og hannhunder skal være fri fra AD. Med fri menes status 0/0 (tidligere A/A).

 

 • MDR1: Status skal være kjent på begge foreldre. Dette for å unngå kombinasjoner med 2 x MDR1 +/-. Hund med status MDR1 +/- kan kun parres med hund som har status MDR1+/+. Hunder med MDR1 -/- skal ikke brukes i avl.

 

 • DM: Status skal være kjent på begge foreldre. Bærer og affiserte får kun parres med fri (DM N/N= fri, DM N/DM = bærer, DM DM/DM= affisert)

 

 • Tispen: skal være fylt 24 måneder før hennes første kull fødes, og kan tidligst parres ved hennes andre løpetid. Det bør være minimum 1 løpetid mellom hvert kull. Om det parres på to påfølgende løpetider, skal tispen ha minst ett års pause etterpå.

 

 • Hannhunden: skal være fylt 24 måneder før første kull blir født.

 

 • Foreldredyrene skal ha minst: Very Good (2.pr.) fra utstilling

 

 • Norske foreldredyr skal ha gått enten en bestått FA (Funksjonsanalyse) og/eller gjennomført MH med kjent mental status. Hunder som på MH er skuddberørt, 4 eller 5, anbefales ikke brukt i avl.
  Alternativt vil en bestått Ferdselsprøve være godkjent.

 

 • Ved bruk av en avlshanne som blir eid og er bosatt i utlandet, må hunden oppfylle kravet om å være HD fri (A eller B) og AD fri (A eller 0/0) samt ha kjent DM og MDR-1 status. Krav for MH, FA evt FP bortfaller på utenlandske hannhunder, men vi oppfordrer å bruke hunder som har gjennomført en form for mentaltest/mentalbeskrivelse.

 

 • Ved import av voksne avlsdyr skal helseresultater/avlsgodkjenning sendes inn til klubben, om resultatene ikke fremgår stamtavlen. Kravet for MH, FA og/eller FP bortfaller på voksne importer (Over 24 mnd ved import).

 

*Vi gjør oppmerksom på at i hht NKK’s registreringsrestriksjoner på Hvit Gjeterhund ,
kan ikke avlshunder ha mer en 35 avkom etter seg. Om man allikevel foretar en parring hvor en avlshund har nådd maksgrensen, vil avkom bli registrert med avlssperre.
Man kan søke NKK om dispensasjon fra dette vedtaket*

 

Det er synlig at vi og våre oppdrettere som avler under, og overholder Hvit Gjeterhund Klubb’s avlsretningslinjene tar oppdrett av rasen seriøst.
Hvit Gjeterhund Klubb/Avlsrådet ønsker og kan bistå under valg av oppdretter og valp. Avsrådet kan kontaktes via avl@hvitgjeterhund.no, klubben via post@hvitgjeterhund.no.