Registrerings-restriksjoner

Registrerings-restriksjoner for Hvit Gjeterhund

På klubbens årsmøte 2013 ble det enstemmig vedtatt at klubben skulle søke om å få innført registrerings-restriksjoner på Hvit Gjeterhund på HD, AD og MDR1.

NKK har nå behandlet deler av søknaden, og har vedtatt å innføre krav om kjent HD/AD status på foreldredyr ved registrering av valper. Restriksjonene trer i kraft fom 01.01-14.

Det vil i praksis si, at fra 01.01-14 vil parringer hvor enten tispe og/eller hannhund IKKE har kjent HD/AD status, føre til at valpene ikke kan registreres/ få stamtavle, og at valper etter foreldredyr med sterk grad HD eller AD vil få satt avlssperre automatisk.

Bekreftelse fra NKK ang innført krav kan see’s i filen under.

Søknad om krav til kjent MDR1-status ble behandlet hos NKK, og søknaden om registreringskrav ble avslått. De åpnet i midlertid for at man skal kunne få registrert MDR-1 status i DogWeb.

 

image_2