Vedtekter og Protokoll

 

Det ble på årsmøtet 2020 vedtatt en ny lovmal.
Den er nå endelig godkjent, og kan leses i sin helhet i linken under: