Avlsråd

 

Pr i dag har ikke klubben lyktes å oppnevne et avlsråd.
Vi jobber med å få ett nytt avlsråd på plass, så om du eller noen du kjenner kunne vært aktuell for et verv her, må du ikke nøle med å ta kontakt! (post@hvitgjeterhund.no)
For å sitte i avlsrådet burde man ha god innsikt i avl og oppdrett, og ha oversikt over rasen vår når det kommer til helse, mentalitet og hva som kreves for å drive en fornuftig avl på rasen.
Nedenfor finner man en beskrivelse av hva vervet innebærer.
Styret er selvfølgelig behjelpelig med å besvare spørsmål som dukker opp, og man vil kunne få dekt Avlsråd-kurs hos NKK når dette blir arrangert.

Avlsråd
Avlsrådet er ikke et organ som skal styre avlen i Norge. Vi er her for å bli brukt av dere som har spørsmål om hva som helst innen avl. Hvordan få hunden godkjent til avl? Hvilken hannhund kan jeg bruke? Hvor finner jeg MH-prøver? Hvor er det utstilling, og hvordan melder jeg på?   Det er mange spørsmål, men vi har svarene.  Er det noe du lurer på?  Ta kontakt med oss på: avl@hvitgjeterhund.no
Velkommen!

Følgende er et utdrag fra instruks for Hvit Gjeterhundklubbs avlsråd. For å lese hele, åpne filen: Instruks for avlsrådet

Avlsrådets arbeidsfelt
Avlsrådet er styrets arbeidsorgan i rase- og avlsspørsmål. Rådet skal kun behandle spørsmål om avl på hunder som er registrert i Norsk Kennelklubb eller register som er godkjent som denne. Ansvaret for avl hviler på oppdretter og hannhundeier. Avlsrådet er kun et rådgivende organ i avlsspørsmål. Avlsrådet skal drive et kontinuerlig kontroll og evaluering av Hvit Gjeterhundklubbs valpeformidling.

Avlsrådets oppgaver
Rådet skal være behjelpelig med råd i avlsspørsmål, og bidra til at avl og bruk av hvit gjeterhund bidrar til at flest mulig av rasens representanter i kommende generasjoner er:

– Psykisk og fysisk sunne
– Fri for arvelige defekter
– Eksteriørmessig akseptable
– Anvendelige til rasens bruksoppgaver.