HGK’s hederspris

Ved årsmøtet 2020 ble det innført ved lov at HGK skal kunne dele ut hederspris til klubbens medlemmer.
Både styret, fylkeskontakter og enkeltpersoner kan sende forslag til medlemmer som bør hedres for sin innsats.
Det er styret som avgjør om hederspris skal deles ut til foreslått person, og en avgjørelse vil bli tatt på bakgrunn av en helhetlig vurdering av medlemmets oppfyllelse av fastsatte kriterier. (Se under)
Utdeling av hederspris vil bli gjort ved enten klubbens årsmøte, eller ved klubbens rasespesial året medlemmet blir nominert.
Frist for innsending av nominering med utdeling på klubbens årsmøte: 10 februar samme år
Frist for innsending av nominering, med utdeling på klubbens rasespesial: 2 mnd før spesialen blir arrangert.
For at en nominering skal kunne bli vurdert på en god måte, bør det gis en skriftlig begrunnelse på hvorfor medlemmet bør bli tildelt klubbens hederstegn.
Forslaget sendes til: post@hvitgjeterhund.no
Merk mail med «Hederspris»

Styret kan kun påskjønne personer som har ytet klubben og rasen spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn.
Hvit Gjeterhundklubb har 3 ordener; Gjeterhunden i bronsje, sølv og gull:

Forklaring:

1. BRONSE
Bronse skal være den første orden som utdeles til et medlem. Når bronse er tildelt ved første utdeling, kan det være naturlig å vurdere å påskjønne medlemmet ytterligere ved å utdele sølv senere når kriterier for sølv blir oppfylt.
Medlemmet må ha vært sammenhengende medlem i minimum 5 år før det kan nomineres til hederspris.

2. SØLV
Sølv kan kun utdeles til et medlem som tidligere har fått bronse.
Medlemmet må ha vært sammenhengende medlem i minimum 10 år.
Det skal gå minimum 5 år fra utdeling av bronsemerket til sølvmerket kan deles ut.
Sølv vil være den høyeste orden for medlemmer som har lagt ned et arbeid i og for egen avdeling/fylke utover det man kan forvente.

3. GULL
Gull kan utdeles til medlemmer som tidligere har orden i sølv. Gull er den høyeste orden vi kan påskjønne et medlem. Gull gis kun til medlemmer som har utført oppgaver til det beste for rase og klubb langt utover det man kan forvente, og som også har bemerket seg utover egen avdeling/fylke.
Medlemmet må ha vært sammenhengende medlem i 15 år, og det skal gå minimum 5 år fra utdeling av sølvmerket til gullmerket kan deles ut.

KRITERIER FOR TILDELING AV HEDERSTEGN:

Bronse:
Bronse kan kun tildeles medlemmer som har lagt ned en god innsats for å fremme og/eller utvikle klubb og/eller rase på en positiv måte. Medlemmet må ha vært medlem i HGK sammenhengende i 5 år.

SØLV:
Sølv kan kun tildeles medlemmer som har lagt ned et godt arbeid for klubben i og for egen avdeling/fylke og for rasen utover det man kan forvente.
Medlemmet må ha vært medlem i HGK sammenhengende i 10 år.

GULL:
Gull kan kun gis til medlemmer som har utført oppgaver til det beste for rase og klubb langt utover det man kan forvente, og som også har bemerket seg utover egen avdeling/fylke.
Medlemmet må ha vært medlem i HGK sammenhengende i 15 år.