Bli medlem

Ikke medlem enda? Gjerne meld deg inn via link nederst på siden!
Er du allerede medlem, og ønsker å tegne familie-/husstandsmedlemsskap i tillegg, ta kontakt med HGK eller NKK’s medlemsservice da dette må legges inn manuelt.
Familie-/husstandsmedlemsskap er for samboere/ektefeller og barn u/21 år som tilhører samme husstand som hovedmedlem. Medlemskapet koster 100,- pr pers som blir lagt til utover hovedmedlemmet.

Familiemedlemskap må legges til manuelt, så for å ordne dette må du enten kontakte styret (post@hvitgjeterhund.no) eller ta kontakt med NKK’s medlemsservice på mail; medlem@nkk.no

Hvorfor være medlem i HGK og NKK?

HGK jobber aktivt for å forvalte rasen Hvit Gjeterhund, samt å tilby våre medlemmer aktiviteter i form av kurs, prøver, utstillinger mm.
Som medlem vil du også kunne dra nytte av HGKs medlemsfordeler.
Klubbens formål er å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å
bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport. HGK skal også arbeide for etisk riktig
behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard,
bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

NKK
NKK arbeider nasjonalt og internasjonalt for at hunden skal være til nytte og glede, for enkeltmennesker og samfunnet, og for at samfunnet skal være tilrettelagt for et godt hundehold.

Som medlem har du, hundeeieren, en sterk organisasjon i ryggen som engasjerer seg i de sakene som angår deg og hunden din. Norsk Kennel Klub (NKK)  organiserer 270 rase- og aktivitetsklubber over hele landet! For å melde deg inn i NKK, melder du deg inn i en, eller flere, av våre mange hundeklubber. Da er du også automatisk tilknyttet NKK. 

Som medlem vil du kunne dra nytte av NKKs medlemsfordeler, som for eksempel medlemspris ved påmelding til terminfestede aktiviteter.*

Hundeklubben som passer for deg!

Det er vanlig å velge klubb etter hvilken rase du har, og/eller aktivitet du er interessert i, og/eller hvor du bor. Du velger din/dine klubber i innmeldingsskjemaet her. De fleste raser  har egne klubber som arbeider med og skaper aktiviteter for sin respektive rase.

Aktivitetklubbene organiserer en rekke ulike aktiviteter for hunder der folk bor.

Medlemskontingent

Kontingenten er bygget opp slik at alle betaler kontingenten til den, eller de klubbene du ønsker å være medlem i, i tillegg til en grunnkontingent til NKK.

Om du ønsker å være medlem i flere klubber, gjelder grunnkontingenten til NKK samlet for disse. Kontingenten i de enkelte klubbene bestemmes av klubben selv og varierer fra klubb til klubb. Du kan være medlem av så mange klubber du ønsker.

Betingelser for medlemskap

  • Medlemskap i NKK/medlemsklubber/forbund følger kalenderåret fra 1. januar til 31. desember.
  • Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras.
  • Det er ingen angrerett på betalt medlemskap.
  • NKK forplikter seg til ikke å videreformidle personlige opplysninger til andre enn våre egne medlemsklubber/forbund, samt enkelte samarbeidspartnere i forbindelse med tilbud på utvalgte medlemsfordeler.

Med forbehold om endringer i løpet av medlemsåret.

*Vi gjør oppmerksom på at eiere av hunder registrert hos NKK ikke automatisk opptas som medlemmer hos oss. Om du eier en NKK-registrert hund vil du derfor allikevel måtte melde deg inn for å benytte deg av våre medlemsfordeler.

BLI MEDLEM:

HER kan du melde deg inn i Hvit Gjeterhundklubb.
Fyll ut forespurt info, velg Hvit Gjeterhundklubb i menyen «Raseklubb» på side 2 og betal elektronisk via nett.


Velkommen skal du være!