Kontakt

Oversikt over kontaktinformasjon til klubbens verv og kontakt-personer

Funksjon Navn Mail-adresse:
Styret Felles post@hvitgjeterhund.no
Avlsråd Nanna M Halland avl@hvitgjeterhund.no
Valgkomite Lilli Bergsjøbrenden valg@hvitgjeterhund.no
Webmaster Nanna M Halland webmaster@hvitgjeterhund.no
 
  


Fylkeskontakter

Under vil du finne en liste over de fylkene hvor vi har fått opprettet fylkeskontakter.
Fylkeskontaktene er behjelpelige med å arrangere treff og er tilgjengelige for å svare på spørsmål som man måtte ha.

FYLKE  NAVN    MAIL-ADR
Buskerud/Østfold Bente Irene Andreassen buskerud.ostfold@hvitgjeterhund.no
Oslo og Akershus Silje B Tangen oslo.akershus@hvitgjeterhund.no
Hedmark / Oppland Marianne Andersen Hedmark.oppland@hvitgjeterhund.no
Vestfold / Telemark Bente Hagelund Vestfold.telemark@hvitgjeterhund.no
Agder Tone Lise Djupesland Mail-adr kommer
Rogaland Cecilie Sperre Jørgensen rogaland@hvitgjeterhund.no
Hordaland,
Sogn og Fjordane

Ann-Kristin Normann

hordaland@hvitgjeterhund.no


Trøndelag Nanna Halland sortrondelag@hvitgjeterhund.no
Nordland Nanna Halland nordland@hvitgjeterhund.no
Troms og Finnmark Trine Pedersen troms.finnmark@hvitgjeterhund.no
Møre og Romsdal: MANGLER Har du tips til fylkeskontakt? Klikk her moreogromsdal@hvitgjeterhund.no