Statutter for White Rewyr’s vandrepokaler

Hvit Gjeterhundklubb er blitt sjenket 2 vandrepokaler som skal deles ut på rasepesialen som HGK arrangerer hvert år.
Kennel White Rewyr har opprettet vandrepokaler for:

-Beste norske junior

-Beste norske oppdretter

For KWR vandrepokal til beste oppdretter er statuttene fornyet da ordinær kåring av beste oppdrett (etter nkk-regler) ikke ble gjennomført pga koronarestriksjoner.
For at vandrepokalen allikevel skulle kunne deles ut, ble det noen år praktisert en ordning hvor man har
kåret en vinner av den som fikk høyeste oppnådde poengsum på ett vist antall hunder.

Ordningen og poengtabellen vil nå permanent bli innført i statuttene, sammen med en endring om at det bare er godkjente oppdrettere i HGK som kan konkurrere om denne pokalen.
Statuttene for beste junior vil gå som tidligere.

Krav for beste junior:

For å delta i konkurransen om å bli kåret til «Beste junior», må hunden være i alderen 9-18 mnd, den må altså delta i junior-klassen på rasespesialen.
Videre må hunden være norskfødt og norskeid, og hunden må oppnå minst excellent på spesialen for å være kvalifisert til å delta i konkurransen.

Krav for beste oppdretter:

For å delta i konkurransen om å bli kåret til HGK’s «Beste oppdretter», må oppdrettet være godkjent av HGK før rasespesialen finner sted, man må altså ha søkt om godkjenning og fått denne innvilget på forhånd.

Hver oppdretter må ha med minst 2, og Max 4 hunder. Minst 2 av disse må oppnå excellent på rasespesialen.

Oppdretter med høyest poeng på de 2-4 beste/utvalgte hundene fra seg, vinner.
Ved lik poengsum, vinner oppdretter med høyest samlet poeng i BTK/BHK.
Om ingen hunder gikk videre til BHK/BTK eller det fremdeles står likt, vinner oppdretter som ble best plassert i oppdretterklassen på dagens rasespesial

OBS:
I de tilfeller hvor ingen oppdrettere oppnår minst 2 excellent, går alle videre, og utregninger følger tabellen under.
Oppdrettere må selv skrive ned og regne sammen poeng fra resultatene på sine hunder etter BHK/BTK, og levere inn til ringsekretær.
Poeng blir kontrollregnet, og det blir etter BHK/BTK annonsert på plassen når vandrepokal blir utdelt.

Se vedlagt fil under her for skjema for beste oppdretter for å se poengfordeling.

PS: HUNDENE SKAL IKKE INN I RINGEN FOR KÅRING/UTLEVERING AV WHITE REWYR’s VANDREPREMIE

Giver av vandrepokalene står fritt til å endre statuttene for disse ved behov.