RAS

 

Vedlagt finner du Hvit Gjeterhundklubb’s RAS (Rasespesifikke avlsstrategi).
Dette er ett dokument som er svært nyttig å lese, og som vil gi deg ett godt innblikk i rasen!
Her vil du finne litt info om historikk, populasjon, helse, mentalitet og bruksegenskaper , hva som er viktig å tenke på mht avl med mer!

Denne versjonen ble utarbeidet i 2013.
Den vil bli oppdatert når NKK har fått systemet for dette på plass.

 

Rasespesifikk avlsstrategi