Måned: mars 2015

Ekstraordinært årsmøte

Innkalling til:
Ekstraordinært årsmøte i Hvit Gjeterhundklubb
Fredag 10.april 2015, Klokken 19.00 Scandic Hotell, Tromsø

1. Åpning, Godkjenning av dagsorden, Valg av møteleder
2. Valg av Referent, tellekorps og to personer til å skrive under protokoll.
3. Årsberetning
4. Medlemskontingent
5. Regnskap / Revisorsberetning
6. Budsjett
7. Valg

 

Innkalling
Resultat 2014 Balanse
Resultat 2014 Inntekter
Resultat 2014 Kostnader
Resultat 2014 Noter
Resultat 2014 Resultat
Revisorberetning
Årsberetning 2014
VALG 2015
Forhåndsstemming ved valget 2015 i Hvit Gjeterhundklubb

Vi gratulerer

Kristin Øritsland og Made to Measure Hera Hiromi med strålende resultater på dobbeltstevne i rally lydighet 21. og 22.03.15

Lørdag klasse 1: 197 poeng, første plass og direkte opprykk til klasse 2
Søndagen stilte de i klasse 2 og fikk 194 poeng,  første plass og et napp til klasse 3 🙂MTM Hera Hiromi