Ukategorisert

Innkalling til årsmøte 2019

Styret ønsker i hht lovenes § 3-3 å kalle inn til Hvit Gjeterhundklubb’s årsmøte for 2019.
Årsmøtepapirer ligger vedlagt på link lengre ned på siden.

Dato 16.3.2019
Sted: Oslo. Møtet avholdes i møtelokalene til Opland burger & steak, Jernbanegt 1. (Østbanehallen Oslo S)
Tid: 12:00-15:00

 

Innkalling årsmøte m årsberetning
Resultat regnskap HGK 2018
Balanse regnskap HGK 2018
Noter regnskap HGK 2018
Revisors beretning

 

Vel møtt!

Mvh
Styret i HGK

Endringer for «Årets brukshund»!

 

OBS OBS!!

Vi har sett oss nødt til å endre reglene for «Årets brukshund», da tidligere regler ikke inkluderte andre sporter enn brukshunderprøver – nordisk program, hvor vi så vidt vi vet, ikke har medlemmer som er aktive.

Derfor har vi utarbeidet nye regler, og vi har besluttet og inkludere en rekke flere grener, som f.eks blodsporprøve, ferskspor, SL, ferdselsprøve m.fl.

Vi håper med dette, å inkludere flere i konkurransen om «Årets brukshund», og mener vi samtidig omfavner allsidigheten en Hvit Gjeterhund skal ha.
Ønsker å presisere at ingen av de som har sendt inn resultater til «Årets brukshund» til nå, har sendt inn resultater som kunne beregnes ut fra tidligere regler.

Vi har på bakgrunn av dette besluttet å utvide fristen for innsendinger til «Årets brukshund» til 31.01-19!
(Gjelder KUN for «Årets Brukshund», ikke de øvrige kåringene.

Se fanen «Årets hund» for å finne reglene for konkurransen
Minner samtidig om frist for de øvrige grenene, som går ut i morgen, 20.01-19.

https://hvitgjeterhund.com/arets-hund/

Hvit Gjeterhundklubbs årsmøte 2019

Her kommer bekjentgjørelse av Hvit Gjeterhundklubb’s årsmøte for 2019.
Dato 16.3.2019
Sted: Oslo. Møtet avholdes i møtelokalene til Opland burger & steak, Jernbanegt 1. (Østbanehallen Oslo S)
Tid: 12:00-15:00
Medlemmer som har saker de ønsker behandlet på årsmøtet må sende dette til styret.
Saker kan meldes på følgende 2 måter:

Pr mail, til mailadresse: post@hvitgjeterhund.no (Merk med «Sak til årsmøte»)
Eller pr post, til adr:

Maria Karlsen
Litleli 25
4440 Tonstad

I hht klubbens lover jmf §3-3 Innkalling, må forslag fra medlemmene være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
Altså må forslag sendes/poststemples senest 08.02-19.

Det skal som vanlig gjennomføres valg på årsmøtet.
Valgkomiteen er allerede i gang med å finne kandidater til de verv som skal velges.
Ønsker du å bidra til klubbens styre, meld deg til valgkomiteen på mail:
valg@hvitgjeterhund.no

Eller pr post til adr:
Gry Walle
Fanahammeren 64
5244 fana

Verv som står til valg er:
Leder – Ny 2 år
Kasserer – Supplering 1 år
Sekretær – Ny 2 år
Styremedlem – Ny 2 år
Varamedlem – Ny 1 år
Varamedlem – Ny 1 år
Revisor – Ny 2 år
Vararevisor – Ny 1 år

Valgkomite:
Medlem valgkomite – Ny 2 år
Vararepresentant valgkomite – Ny 1 år
I hht klubbens lover jmf §3-3 Innkalling, må forslag fra medlemmene være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før årsmøtedato.
Altså må forslag sendes/poststemples senest 08.02-19.

Innkalling med årsmøtepapirer vil bli sendt ut til medlemmene senest 01.03.2019, de vil i tillegg bli gjort tilgjengelig på klubbens hjemmeside: http://www.hvitgjeterhund.com

Styret benytter anledningen til å minne våre medlemmer om kåringene «Årets hund» innenfor grenene utstilling, rally-lydighet, lydighet, agility og bruks!
Frist for innsending av resultater er satt til 20.01-2019.
Resultater sendes til mail: post@hvitgjeterhund.no
Se klubbens hjemmeside for regler og utregning på de forskjellige grenene.
http://www.hvitgjeterhund.no

For styret:
Nanna Halland
Sekretær
Hvit Gjeterhundklubb
Mob: 951-44344

ÅRETS HUND

Da er ett nytt år blåst i gang, og det er nå klart for å kåre «Årets hund 2018» innen for de forskjellige grenene!
Under fanen «Årets hund» finner du utregningsmetoder, hva klubben trenger av dokumentasjon og regler for de forskjellige grenene. (Utstilling, bruks, agility, lydighet og rally-lydighet)

Resultater sendes til post@hvitgjeterhund.no, og frist for innsendelse er 20.01-19.

Lykke til!

Salg av rasekompendium

 

Hvit Gjeterhundklubb har fått utarbeidet ett rasekompendium og fått dette trykt opp.
Rasekompendium er som en utvidet rasestandard å regne.
Den inneholder kun fakta fra rasestandarden, men innehar kommentarer og bilder for å bedre illustrere hva som er ønskelig og ikke ønskelig på rasen.

Et rasekompendium er ett flittig brukt verktøy av dommere som dømmer rasen, men er også ett nyttig verktøy for oppdrettere, og selvfølgelig for valpekjøpere som ønsker en mer utdypet informasjon om Hvit Gjeterhund og hvordan de skal se ut.
Det er nyttig lesestoff når man f.eks skal se seg ut hvilke kombinasjoner man ønsker valp fra.

Vi har ett begrenset opplag, og åpner nå opp for salg av kompendiene!

Ønsker du å sikre deg ett, send oss en mail med navn og hvilke adresse det skal sendes til.
Kompendiene sendes ut fortløpende, når betaling er registrert på klubbens konto.
Pris: 150,- + frakt (21,-) Kan leveres fraktfritt til D4A på Lillestrøm nå i november.
Betalingen gjøres til:
Kontonummer: 1503.16.33386
eller:
Vipps: 47835
MERK BETALINGEN MED NAVN OG «KOMPENDIUM»