Ukategorisert

Årsmøte 2021

Hei!

Her kommer bekjentgjørelse av Hvit Gjeterhundklubb’s årsmøte for 2021.
Dato 27.03.2021
Sted: Oslo
Møtet avholdes i møtelokalene til Opland burger & steak
Jernbanegt 1. (Østbanehallen Oslo S)
Tid: 12:00-15:00

Møtet blir kun gjennomført så lenge det er smittevernsmessig forsvarlig.
For å kunne gjennomføre dette, vil det i år bli påkrevd med påmelding.
Det vil si at styret må få påmelding pr mail fra samtlige som tenker å delta på årsmøtet.
Dette da vi må sørge for å ha lokaler som er store nok til å kunne opprettholde krav om avstand osv.
Nærmere info kommer.

Medlemmer som har saker de ønsker behandlet på årsmøtet må sende dette til styret.
Saker kan meldes på følgende 2 måter:
Pr mail, til mailadresse: post@hvitgjeterhund.no
(Merk med «Sak til årsmøte»)
Eller pr post, til adr:
Nanna Halland
Melhusvegen 895
7228 Kvål

I hht klubbens lover jmf §3-3 Innkalling, må forslag fra medlemmene være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
Altså må forslag sendes/poststemples senest 20.02-21.
Det skal som vanlig gjennomføres valg på årsmøtet. Ønsker du å bidra til klubbens styre, meld deg til valgkomiteen på mail:
valg@hvitgjeterhund.no
Eller pr post til adr:
Lilli Bergsjøbrenden
Jeppestigen 6b
2090 Hurdal

Verv som står til valg er:
Leder – Ny 2 år
Nestleder – Supplering 1 år
Kasserer – Ikke på valg
Sekretær – Ny 2 år
Styremedlem – Ny 2 år
Varamedlem – Ny 1 år
Varamedlem – Ny 1 år

Revisor – Ny 2 år
Vararevisor – Ny 1 år
Valgkomite:
Leder valgkomité – Ikke på valg
Medlem valgkomite – Supplering 1 år
Medlem valgkomité – Ny 2 år
Vararepresentant valgkomite – Ny 1 år

I hht klubbens lover jmf §3-3 Innkalling, må forslag fra medlemmene være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før årsmøtedato.
Altså må forslag sendes/poststemples senest 20.02-21.
Innkalling med årsmøtepapirer vil bli gjort tilgjengelig på klubbens hjemmeside innen 13.02.2021

Årets hund/ oppdretter

Da er det klart for å sende inn resultater til konkurransen for «Årets hund» i de forskjellige grenene!
(Agility, LP, Rally-lydighet,Bruks, Utstilling, Årets Veteran og Årets Oppdretter)
Det er, som varslet, nye poengberegninger fom konkurranseåret 2020, så husk å sjekk at du får med alt som trengs!
Hjemmesiden er nå oppdatert med de nye poengene.

Det er også tatt med flere RIK-grener, så ta en titt å se om din sport er med! 🙂
(Om den IKKE er det, så send styret en mail, så kanskje den kan bli med for konkurranseåret 2021!)
Vi minner om at det blir laget mestvinner-lister, så her er det bare å sende inn alle som en!
Flere enn 1 gang har vi hatt vinnere som ikke trodde de kunne stikke av med seieren, så nøl ikke, send inn det du har!

Frist for innsending settes til 15.01-21
Send resultater (startliste ol) pr mail til: post@hvitgjeterhund.no

Mvh
Styret

Ny medlemsfordel

 

Fra midten av desember (-20)  kan alle NKK-medlemmer ha med seg «veterinæren i lomma» og kontakte veterinær for digital videokonsultasjon uansett hvor du måtte befinne deg, og uavhengig av om vanlige veterinærklinikker er åpne. Den første videokonsultasjonen i tjenesten er gratis når du har registrert NKK-rabattkoden i appen.

 

Se link for nærmere info: FirstVet – Norsk Kennel Klub (nkk.no)

Medlemstilbud

Hvit Gjeterhundklubb har inngått en avtale med Norges største hundemagasin «Hund & Fritid».
Vi kan nå tilby dere årsabonnement på magasinet til en fantastisk pris!
For ett års abonnement betaler du bare  274,50,- !    (Ordinær pris pr blad er 89,-)
Det gis ut 8 blad pr år, og hvert blad er fullspekket med masse nyttig info og flotte artikler!
Årets julegave kanskje? 😊 En julegave som vil glede igjennom hele året 🙂 

Om dere ønsker årets juleutgave i tillegg til abonnementet, betaler dere kun for porto på juleutgaven og det blir da totalt 300,-.
(I årets juleutgave er det forøvrig en artikkel som omhandler Hvit Gjeterhund! 😊)
For bestilling, send Mail til klubben:
post@hvitgjeterhund.no
Merk Mail med «Hund & fritid»
Legg ved navn og adresse.
Klubben sender ut egen mail med betalingsinfo når det nærmer seg bestilling fra «Hund & Fritid».

OBS:
All bestilling og betaling må gå igjennom klubben for at vi skal kunne tilby denne avtalen.
Vi kan kun bestille samlet, og derfor vil det ikke være mulig å bestille abonnementet når som helst,
Det vil kanskje bli mulig å bestille på nytt senere i år, men vi kan ikke si noe nærmere om når dette evt vil bli. Så, send gjerne inn bestilling så snart som mulig for å sikre at du får benytte deg av tilbudet!

Mvh
Nanna Halland
Leder HGK

Dagskurs i banesøk & romsøk

HGK inviterer til minikurs i banesøk & romsøk!

Sted: Agder, Kvernevollen Gård
Dato: søndag 27.09-20
Tid: 10:00-16:00

Banesøk går ut på søke etter ei aktuell lukt som ligger i en boks stående i rekke i en bane med totalt 6 bokser, de andre boksene i banen kan eventuelt inneholde forstyrrelse lukter.
Banesøk er veldig hendig når du skal trene innlæring av lukt, lukt markering og lukt diskriminering (lære å overse lukter som hunden ikke skal bry seg om).
Kun fantasien setter grenser for hva man kan lære hunden å søke opp!

Priser
Medlem i Hvit Gjeterhundklubb:
Med hund: 300,-
Observatør: 200,-

Ikke medlem i HGK:
Med hund: 500,-
Observatør: 300,-

Påmelding sendes pr Mail til:
post@hvitgjeterhund.no
OBS: Bindende påmelding

Ved spørsmål, kontakt vår fylkeskontakt for Agder, Tone Lise Djupesland.
Mob: 913-55541

FB-arrangement for kurset sees her: https://www.facebook.com/events/317646682843568/