Avsluttet medlemsfordel

Avtalen vi har hatt med Borgos Design om medlemsfordeler til våre medlemmer, er nå avsluttet.
Vi ønsker å takke så mye for samarbeidet i årene som har vært, vi er veldig takknemlige for avtalen våre medlemmer har fått benyttet.

Ønsker dere lykke til videre med bedriften!

-Styret-

REVIDERING REGELVERK ÅRETS HUND/OPPDRETTER

Reglene vil bli vurdert revidert ila våren 2022.
Eventuelle endringer vil gjelde også for dette konkurranseåret (Altså for kåringene Årets hund/oppdretter 2022)
Hvis regelverket endres, vil allikevel dagens/det nåværende regelverket gjelde frem til de nye reglene trer i kraft, om ikke annen beskjed blir gitt.

Eventuelle endringer i regelverket vil bli varslet via klubbens hjemmeside, og man vil få rimelig tid til å oppfylle de nye/endrede krav innen reglene trer i kraft.

Har du innspill eller endringsforslag til dagens regelverk, ber vi om at dette sendes inn til klubben INNEN tirsdag 03.05-22 kl 19:30, senest.
Forslag sendes på mail til: post@hvitgjeterhund.no

Årsmøte 2022

Ang årsmøtet 2022:

Det skal være sendt ut sms med link til avstemming til årsmøtet til alle medlemmer som har betalt medlemskontingent for 2022.
Om du ikke har mottatt en slik sms, og mener du skal ha stemmerett ved årsmøtet, må du ta kontakt med styret så snart som mulig slik at vi får sjekket det opp 😊

Siste frist for avstemming er 28.03-22 kl 08:00

INNKALLING ÅRSMØTET 2022

Hei!

Styret har valgt å endre årsmøte fra fysisk til digitalt, da det er svært få som har meldt at de skal komme. På bakgrunn av situasjonen med covid-19 og lavt antall påmeldte (2 stk), og at det er flere viktige saker som skal tas opp, ønsker vi å legge til rette for ett så demokratisk årsmøte som mulig.
Da er ett elektronisk årsmøte den beste løsningen.
For å sikre at medlemmene skal kunne komme med endringsforslag slik som på ett fysisk og ordinært årsmøte, får dere en frist til å sende endringsforslag på årsmøtesakene til førstkommende fredag 18.03-22 kl 18:00.   

(mer…)