Avtale Egon Sørlandssenteret

Vi er glade for å kan informere om at klubben har inngått en ny sponsoravtale!

Denne gangen er det en lokal avtale med Egon Sørlandssenteret i Kristiansand.
Egon Sørlandssenteret vil være med å sponse premier til våre arrangementer.
De ønsker også å være med å støtte klubben vår, og har derfor bestemt at de skal gi Hvit Gjeterhundklubb 10% av kjøpesummen når våre medlemmer og deltakere på arrangementer ol handler hos de!

For at klubbens skal bli tilgodesett dette må man ved bestillingen oppgi koden «Hvit Gjeterhundklubb».

Så nå kan du i tillegg til å bli vartet opp med god mat og drikke i en lun atmosfære, også være med å bidra til økte inntekter til klubben, selvfølgelig uten at det koster deg noe mer!
Inntektene klubben får av dette, vil bli gitt tilbake til våre medlemmer i form av kurs, arrangementer ol.

(mer…)

Avsluttet medlemsfordel

Avtalen vi har hatt med Borgos Design om medlemsfordeler til våre medlemmer, er nå avsluttet.
Vi ønsker å takke så mye for samarbeidet i årene som har vært, vi er veldig takknemlige for avtalen våre medlemmer har fått benyttet.

Ønsker dere lykke til videre med bedriften!

-Styret-

REVIDERING REGELVERK ÅRETS HUND/OPPDRETTER

Reglene vil bli vurdert revidert ila våren 2022.
Eventuelle endringer vil gjelde også for dette konkurranseåret (Altså for kåringene Årets hund/oppdretter 2022)
Hvis regelverket endres, vil allikevel dagens/det nåværende regelverket gjelde frem til de nye reglene trer i kraft, om ikke annen beskjed blir gitt.

Eventuelle endringer i regelverket vil bli varslet via klubbens hjemmeside, og man vil få rimelig tid til å oppfylle de nye/endrede krav innen reglene trer i kraft.

Har du innspill eller endringsforslag til dagens regelverk, ber vi om at dette sendes inn til klubben INNEN tirsdag 03.05-22 kl 19:30, senest.
Forslag sendes på mail til: post@hvitgjeterhund.no

Årsmøte 2022

Ang årsmøtet 2022:

Det skal være sendt ut sms med link til avstemming til årsmøtet til alle medlemmer som har betalt medlemskontingent for 2022.
Om du ikke har mottatt en slik sms, og mener du skal ha stemmerett ved årsmøtet, må du ta kontakt med styret så snart som mulig slik at vi får sjekket det opp 😊

Siste frist for avstemming er 28.03-22 kl 08:00