Støtte til mesterskap

Hvit Gjeterhundklubb ønsker å fremme hundesport og støtte de som deltar aktivt med sine hunder.
Det fremkommer bl.a av klubbens lover, utdrag §1-2 Formål:
«Hvit gjeterhundklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport.»

Styret har derfor besluttet at HGK skal gi støtte til ekvipasjer som starter i offisielle mesterskap.
Satsene er satt opp som følger:
Regionale mesterskap (Nord-norsk, midt-norsk mesterskap ol) støttes med kr 400,-
NM-deltakelse støttes med kr 750,-
EM-deltakelse støttes med kr 1.200,-
VM-deltakelse støttes med kr 1.500,-

 

For å motta støtte, er føreren selv ansvarlig for å melde inn sin deltakelse til HGK.

OBS: Gjelder kun for medlemmer av Hvit Gjeterhundklubb

Ny kåring på «Årets hund»konkurransene

 

Vi har valgt å legge til en «gren» til til kåringer av diverse «Årets».
Den gjelder også for året 2018, og vil bli premiert på årsmøtet!
Det blir noe kort varsel, men vi håper alle skal få med seg dette. Frist for innsending, er førstkommende fredag, 15.03-19 kl 18:00
ÅRETS OPPDRETTER:
Denne kåringen er todelt, og tar for seg utstillingsresultater og røntgenresultater.
Utregningen går som følger:
Del 1:
Man kan velge ut max 3 egenoppdrettede avkom (Uavhengig av om man står som eier eller ikke).
Av de 3 avkommene, kan man velge ut max 3 utstillinger pr hund, altså er det totalt 9 utstillinger for de 3 hundene som er tellende.
Utregningen følger samme tabell som for «Årets utstillingshund», se siden «Årets hund» for nærmere info.

Del 2:
Røntgenprosent for 2 år.
For konkurranseåret 2018, skal man telle antall avkom som kennelen har oppdretter i 2014 og 2015.
Deretter teller man over hvor mange prosent av disse avkommene som er blitt røntget.
Prosenten som man ender opp med, blir deretter omgjort til poeng.
Man legger deretter sammen summen fra de 9 utstillingene, med poengene man får fra antall røntgede hunder.

EKSEMPEL:
Kennel Flaggtoppens
Del 1:
Flaggtoppens Raya: totalt 93p fra utstilling
Flaggtoppens Felix: totalt 85p fra utstilling
Flaggtoppens Dingo: totalt 80p fra utstilling.
Kennelen oppnår da totalt 258 poeng på del 1.

Del 2:
30 valper født 2014 og 2015, av de er 20 hunder røntget.
Utregning:
100% del på 30valper = 3,33 %
3,33% gange med 20 røntgede hunder= 66,66 %
Kennelen oppnår da 66,66 poeng for del 2.

Del 1 = 258 poeng
Del 2 = 66,66 poeng
Totalt = 324,66 poeng får kennelen Flaggtoppen totalt.
REGLER:
For å delta i konkurransen, må du være godkjent oppdretter i HGK.
For 2018 er det kun offisielle utstillingsresultater fra Norge som er tellende.
Det er kun utstillingsresultater fra når kennelen har vært godkjent i HGK som er tellende.
Utstillingsresultatene og utregning må legges ved.
Røntgenresultater må være fra enten Norge, Sverige, Finland eller Danmark.
I de tilfeller en hund kun er røntget for en av delene (HD eller AD), teller denne som 1 røntget.
Resultater sendes pr mail til: post@hvitgjeterhund.no

HUSK DET ER KORT FRIST, så send inn snarest for å være med i konkurransen!

Innkalling til årsmøte 2019

Styret ønsker i hht lovenes § 3-3 å kalle inn til Hvit Gjeterhundklubb’s årsmøte for 2019.
Årsmøtepapirer ligger vedlagt på link lengre ned på siden.

Dato 16.3.2019
Sted: Oslo. Møtet avholdes i møtelokalene til Opland burger & steak, Jernbanegt 1. (Østbanehallen Oslo S)
Tid: 12:00-15:00

 

Innkalling årsmøte m årsberetning
Resultat regnskap HGK 2018
Balanse regnskap HGK 2018
Noter regnskap HGK 2018
Revisors beretning

 

Vel møtt!

Mvh
Styret i HGK

Endringer for «Årets brukshund»!

 

OBS OBS!!

Vi har sett oss nødt til å endre reglene for «Årets brukshund», da tidligere regler ikke inkluderte andre sporter enn brukshunderprøver – nordisk program, hvor vi så vidt vi vet, ikke har medlemmer som er aktive.

Derfor har vi utarbeidet nye regler, og vi har besluttet og inkludere en rekke flere grener, som f.eks blodsporprøve, ferskspor, SL, ferdselsprøve m.fl.

Vi håper med dette, å inkludere flere i konkurransen om «Årets brukshund», og mener vi samtidig omfavner allsidigheten en Hvit Gjeterhund skal ha.
Ønsker å presisere at ingen av de som har sendt inn resultater til «Årets brukshund» til nå, har sendt inn resultater som kunne beregnes ut fra tidligere regler.

Vi har på bakgrunn av dette besluttet å utvide fristen for innsendinger til «Årets brukshund» til 31.01-19!
(Gjelder KUN for «Årets Brukshund», ikke de øvrige kåringene.

Se fanen «Årets hund» for å finne reglene for konkurransen
Minner samtidig om frist for de øvrige grenene, som går ut i morgen, 20.01-19.

https://hvitgjeterhund.com/arets-hund/

Hvit Gjeterhundklubbs årsmøte 2019

Her kommer bekjentgjørelse av Hvit Gjeterhundklubb’s årsmøte for 2019.
Dato 16.3.2019
Sted: Oslo. Møtet avholdes i møtelokalene til Opland burger & steak, Jernbanegt 1. (Østbanehallen Oslo S)
Tid: 12:00-15:00
Medlemmer som har saker de ønsker behandlet på årsmøtet må sende dette til styret.
Saker kan meldes på følgende 2 måter:

Pr mail, til mailadresse: post@hvitgjeterhund.no (Merk med «Sak til årsmøte»)
Eller pr post, til adr:

Maria Karlsen
Litleli 25
4440 Tonstad

I hht klubbens lover jmf §3-3 Innkalling, må forslag fra medlemmene være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
Altså må forslag sendes/poststemples senest 08.02-19.

Det skal som vanlig gjennomføres valg på årsmøtet.
Valgkomiteen er allerede i gang med å finne kandidater til de verv som skal velges.
Ønsker du å bidra til klubbens styre, meld deg til valgkomiteen på mail:
valg@hvitgjeterhund.no

Eller pr post til adr:
Gry Walle
Fanahammeren 64
5244 fana

Verv som står til valg er:
Leder – Ny 2 år
Kasserer – Supplering 1 år
Sekretær – Ny 2 år
Styremedlem – Ny 2 år
Varamedlem – Ny 1 år
Varamedlem – Ny 1 år
Revisor – Ny 2 år
Vararevisor – Ny 1 år

Valgkomite:
Medlem valgkomite – Ny 2 år
Vararepresentant valgkomite – Ny 1 år
I hht klubbens lover jmf §3-3 Innkalling, må forslag fra medlemmene være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før årsmøtedato.
Altså må forslag sendes/poststemples senest 08.02-19.

Innkalling med årsmøtepapirer vil bli sendt ut til medlemmene senest 01.03.2019, de vil i tillegg bli gjort tilgjengelig på klubbens hjemmeside: http://www.hvitgjeterhund.com

Styret benytter anledningen til å minne våre medlemmer om kåringene «Årets hund» innenfor grenene utstilling, rally-lydighet, lydighet, agility og bruks!
Frist for innsending av resultater er satt til 20.01-2019.
Resultater sendes til mail: post@hvitgjeterhund.no
Se klubbens hjemmeside for regler og utregning på de forskjellige grenene.
http://www.hvitgjeterhund.no

For styret:
Nanna Halland
Sekretær
Hvit Gjeterhundklubb
Mob: 951-44344