Årsmøte 2021

På bakgrunn av dagens smittesituasjon rundt Covid-19, er det fysiske årsmøtet som skulle bli holdt i Oslo avlyst.
Årsmøtet vil i stedet for bli holdt elektronisk, med avslutning til opprinnelig fastsatt tid, 27.03-21 kl 15:00.
Vi ber om at årsmøtet i lys av denne situasjonen har forståelse og takhøyde for at klubben nå må gjøre justeringer for at årsmøtet skal kunne holdes.
Også NKK oppfordrer medlemmer til å vise forståelse og takhøyde for at det vil kunne bli nødvendig med enkelte tilpasninger hva angår utførelsen av årsmøtet.

Styret kommer innen kort tid tilbake med nærmere info om hvordan det blir løst rent praktisk.
Vi jobber på spreng for å sikre at den elektroniske løsningen skal ivareta våre medlemmers stemmerett på en god måte.

Sakspapirer for årsmøtet sees i vedlagt link.
Vi gjør oppmerksomme på at det kan komme nødvendige tilpasninger for å treffe de elektroniske løsningene, men det vil selvfølgelig ikke komme nye saker til på listen.

For at vi skal kunne gjennomføre årsmøtet elektronisk, må vi ha påmelding.
Det vil si at hvert enkelt medlem som ønsker å delta på det elektroniske årsmøtet, må sende påmelding til styret.
Styret vil ila kort tid sende ut nærmere informasjon om hvordan man skal gå frem både for påmelding, men også for gjennomføring av årsmøtet.

Se årsmøtepapirer her:

Årsmøte 2021

Hei!

Her kommer bekjentgjørelse av Hvit Gjeterhundklubb’s årsmøte for 2021.
Dato 27.03.2021
Sted: Oslo
Møtet avholdes i møtelokalene til Opland burger & steak
Jernbanegt 1. (Østbanehallen Oslo S)
Tid: 12:00-15:00

Møtet blir kun gjennomført så lenge det er smittevernsmessig forsvarlig.
For å kunne gjennomføre dette, vil det i år bli påkrevd med påmelding.
Det vil si at styret må få påmelding pr mail fra samtlige som tenker å delta på årsmøtet.
Dette da vi må sørge for å ha lokaler som er store nok til å kunne opprettholde krav om avstand osv.
Nærmere info kommer.

Medlemmer som har saker de ønsker behandlet på årsmøtet må sende dette til styret.
Saker kan meldes på følgende 2 måter:
Pr mail, til mailadresse: post@hvitgjeterhund.no
(Merk med «Sak til årsmøte»)
Eller pr post, til adr:
Nanna Halland
Melhusvegen 895
7228 Kvål

I hht klubbens lover jmf §3-3 Innkalling, må forslag fra medlemmene være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
Altså må forslag sendes/poststemples senest 20.02-21.
Det skal som vanlig gjennomføres valg på årsmøtet. Ønsker du å bidra til klubbens styre, meld deg til valgkomiteen på mail:
valg@hvitgjeterhund.no
Eller pr post til adr:
Lilli Bergsjøbrenden
Jeppestigen 6b
2090 Hurdal

Verv som står til valg er:
Leder – Ny 2 år
Nestleder – Supplering 1 år
Kasserer – Ikke på valg
Sekretær – Ny 2 år
Styremedlem – Ny 2 år
Varamedlem – Ny 1 år
Varamedlem – Ny 1 år

Revisor – Ny 2 år
Vararevisor – Ny 1 år
Valgkomite:
Leder valgkomité – Ikke på valg
Medlem valgkomite – Supplering 1 år
Medlem valgkomité – Ny 2 år
Vararepresentant valgkomite – Ny 1 år

I hht klubbens lover jmf §3-3 Innkalling, må forslag fra medlemmene være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før årsmøtedato.
Altså må forslag sendes/poststemples senest 20.02-21.
Innkalling med årsmøtepapirer vil bli gjort tilgjengelig på klubbens hjemmeside innen 13.02.2021

Årets hund/ oppdretter

Da er det klart for å sende inn resultater til konkurransen for «Årets hund» i de forskjellige grenene!
(Agility, LP, Rally-lydighet,Bruks, Utstilling, Årets Veteran og Årets Oppdretter)
Det er, som varslet, nye poengberegninger fom konkurranseåret 2020, så husk å sjekk at du får med alt som trengs!
Hjemmesiden er nå oppdatert med de nye poengene.

Det er også tatt med flere RIK-grener, så ta en titt å se om din sport er med! 🙂
(Om den IKKE er det, så send styret en mail, så kanskje den kan bli med for konkurranseåret 2021!)
Vi minner om at det blir laget mestvinner-lister, så her er det bare å sende inn alle som en!
Flere enn 1 gang har vi hatt vinnere som ikke trodde de kunne stikke av med seieren, så nøl ikke, send inn det du har!

Frist for innsending settes til 15.01-21
Send resultater (startliste ol) pr mail til: post@hvitgjeterhund.no

Mvh
Styret

Ny medlemsfordel

 

Fra midten av desember (-20)  kan alle NKK-medlemmer ha med seg «veterinæren i lomma» og kontakte veterinær for digital videokonsultasjon uansett hvor du måtte befinne deg, og uavhengig av om vanlige veterinærklinikker er åpne. Den første videokonsultasjonen i tjenesten er gratis når du har registrert NKK-rabattkoden i appen.

 

Se link for nærmere info: FirstVet – Norsk Kennel Klub (nkk.no)

Medlemstilbud

Hvit Gjeterhundklubb har inngått en avtale med Norges største hundemagasin «Hund & Fritid».
Vi kan nå tilby dere årsabonnement på magasinet til en fantastisk pris!
For ett års abonnement betaler du bare  274,50,- !    (Ordinær pris pr blad er 89,-)
Det gis ut 8 blad pr år, og hvert blad er fullspekket med masse nyttig info og flotte artikler!
Årets julegave kanskje? 😊 En julegave som vil glede igjennom hele året 🙂 

Om dere ønsker årets juleutgave i tillegg til abonnementet, betaler dere kun for porto på juleutgaven og det blir da totalt 300,-.
(I årets juleutgave er det forøvrig en artikkel som omhandler Hvit Gjeterhund! 😊)
For bestilling, send Mail til klubben:
post@hvitgjeterhund.no
Merk Mail med «Hund & fritid»
Legg ved navn og adresse.
Klubben sender ut egen mail med betalingsinfo når det nærmer seg bestilling fra «Hund & Fritid».

OBS:
All bestilling og betaling må gå igjennom klubben for at vi skal kunne tilby denne avtalen.
Vi kan kun bestille samlet, og derfor vil det ikke være mulig å bestille abonnementet når som helst,
Det vil kanskje bli mulig å bestille på nytt senere i år, men vi kan ikke si noe nærmere om når dette evt vil bli. Så, send gjerne inn bestilling så snart som mulig for å sikre at du får benytte deg av tilbudet!

Mvh
Nanna Halland
Leder HGK