Blodsporkurs i Trondheim

 

HGK inviterer til blodsporkurs i Trondheims-området 22-23.08-20
Kursholdere: Wenche Krogstad og Kristin W Kolåseter
Begge er dyktige instruktører med mye erfaring innen konkurranse og trening av blodspor.
De er begge godkjente dommere for ettersøkshunder, og Wenche er også NKK-instruktør.
Nærmere info om kurset, kursholdere og påmelding, sees på klubbens FB-arrangement, eller kan fås ved henvendelse pr mail: post@hvitgjeterhund.no
https://www.facebook.com/events/569033234035930/
———————————————————————————————————————————-

RIK-PRØVER TROMSØ

 
For første gang skal HGK arrangere prøver, og denne gang skal det arrangeres Ferdselsprøve, Utholdenhetstest og FH (Spor-prøver)!
Vi håper å få se flere HG’er til start!
Sted: Tromsø
Dato: 28-30.08-20
Nærmere info sees på klubbens FB-arrangement, eller fås ved kontakt pr mail til: roynick@online.no
https://www.facebook.com/events/531833940842328/
———————————————————————————————————————————-

Sporkurs Tromsø

HGK arrangerer sporkurs i Tromsø 3-5 juli.
Kursholdere: Lisbeth & Roy Nicolaisen Drotz.
Hhv deltaker og lagleder for Norge i VM i IGP-FH (Spor) 2019.
De er dyktige kursholdere med mye erfaring!
For nærmere info, se fb-arrangement, eller send mail til: roynick@online.no
https://www.facebook.com/events/569033234035930/

OBS: Plasser med hund er nå fulltegnet! 
Fremdeles noen ledige plasser som observatør
———————————————————————————————————————————-

💥VIKTIG INFO ang rasespesial Tromsø 2020 mm💥

På bakgrunn av informasjon gitt av regjeringen 7 april, ser vi oss dessverre nødt til å utsette rasespesialen som skulle gått av stabelen i Tromsø 13 juni-20.
Vi er veldig lei oss for dette, men helse må komme først.
Styret har valgt å forsøke å se om det er noen mulighet for at vi skal kunne arrangere spesialen i Tromsø på ett senere tidspunkt i 2020.
Vi trenger litt tid til å få avklart dette, og vil komme tilbake med informasjon så snart vi har noe å komme med.

Klubben skal i august 2020 også arrangere FBBSI-utstilling/FBBSI GA i Drammen, samt bruksprøver i Tromsø.
Disse håper vi kan gå som normalt, men vi vil komme tilbake med nærmere info når vi vet mer om hvordan retningslinjer regjeringen legger opp til når vi kommer så langt.
MH-beskrivelsene som vi skal arrangere i Trondheim i oktober, håper vi også vil gå som planlagt.

Vi beklager igjen, og lover at vi skal gjøre vårt beste for å få gjennomført de arrangementene vi har planlagt, så lenge det kan gjøres på en forsvarlig og god måte!
Mvh
Styret
HGK

Kort oppsummering fra årsmøtet

 

Lørdag 07.03-20 ble årsmøtet gjennomført.
Det ble litt endringer i styret, da noen har gitt stafettpinnen videre.
Vi ønsker å takke Marianne Andersen (Fungerende leder) og Marianne Holbæk-Hanssen (Styremedlem) for jobben de har lagt ned i HGK de årene de har vært med i styret.

Nytt styre består nå av:

Leder: Nanna Halland
Nestleder: (Tomt verv)
Kasserer: Ingvild Sivertsen
Sekretær: Arna Baugerød
Styremedlem: Anne Skei
Vara: Ann Christin Storteig Nygård

Det var 3 innkomne saker som ble behandlet:

Sak 1: Innføring av hederspris m/endring i lovmal – Vedtatt
Klubben har nå innført hederspris, som kan tildeles medlemmer som har bidratt ut over hva man kan forvente på enkeltsaker eller enkeltfelt. Det kan f.eks være for klubben, i avlen, eller for å fremme rasen eller miljøet rundt.
Hedersprisen har 3 ordener, bronsje, sølv og gull.
Mer info kommer.
Sak 2: Gjennomføring av helse- og adferds-undersøkelse – Vedtatt
Avlsrådet ønsker å ta en oppfølging på undersøkelsen som ble gjennomført i 2013, for å vurdere hvordan avlen har utviklet seg frem til nå.
Undersøkelsen skal gjøres i samarbeid med Frode Lingaas/NMBU innen utgangen av 2023.
Sak 3:  Endring registreringsrestriksjon på antall avkom pr avlshund. -Vedtatt endret
Hvit Gjeterhund har hatt restriksjon på hvor mange avkom hver enkelt avlshund kan ha.
Til nå, har denne grensen vært på 35 avkom.
Årsmøtet vedtok å søke sunnhetsutvalget om å få heve denne grensen fra 35 avkom opp til 40 avkom pr avlshund.
MERK: DENNE ENDRINGEN ER IKKE GYLDIG FØR SAKEN ER BEHANDLET HOS NKK!
Styret vil legge ut informasjon så snart vedtaket trer i kraft

 

Liste over «Årets hund», «Årets oppdretter» og mestvinnerliste for utstilling er publisert på siden «Årets hund», her
Fullstendig referat vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside.

 

For styret
Nanna