Måned: januar 2019

Endringer for «Årets brukshund»!

 

OBS OBS!!

Vi har sett oss nødt til å endre reglene for «Årets brukshund», da tidligere regler ikke inkluderte andre sporter enn brukshunderprøver – nordisk program, hvor vi så vidt vi vet, ikke har medlemmer som er aktive.

Derfor har vi utarbeidet nye regler, og vi har besluttet og inkludere en rekke flere grener, som f.eks blodsporprøve, ferskspor, SL, ferdselsprøve m.fl.

Vi håper med dette, å inkludere flere i konkurransen om «Årets brukshund», og mener vi samtidig omfavner allsidigheten en Hvit Gjeterhund skal ha.
Ønsker å presisere at ingen av de som har sendt inn resultater til «Årets brukshund» til nå, har sendt inn resultater som kunne beregnes ut fra tidligere regler.

Vi har på bakgrunn av dette besluttet å utvide fristen for innsendinger til «Årets brukshund» til 31.01-19!
(Gjelder KUN for «Årets Brukshund», ikke de øvrige kåringene.

Se fanen «Årets hund» for å finne reglene for konkurransen
Minner samtidig om frist for de øvrige grenene, som går ut i morgen, 20.01-19.

https://hvitgjeterhund.com/arets-hund/

Hvit Gjeterhundklubbs årsmøte 2019

Her kommer bekjentgjørelse av Hvit Gjeterhundklubb’s årsmøte for 2019.
Dato 16.3.2019
Sted: Oslo. Møtet avholdes i møtelokalene til Opland burger & steak, Jernbanegt 1. (Østbanehallen Oslo S)
Tid: 12:00-15:00
Medlemmer som har saker de ønsker behandlet på årsmøtet må sende dette til styret.
Saker kan meldes på følgende 2 måter:

Pr mail, til mailadresse: post@hvitgjeterhund.no (Merk med «Sak til årsmøte»)
Eller pr post, til adr:

Maria Karlsen
Litleli 25
4440 Tonstad

I hht klubbens lover jmf §3-3 Innkalling, må forslag fra medlemmene være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
Altså må forslag sendes/poststemples senest 08.02-19.

Det skal som vanlig gjennomføres valg på årsmøtet.
Valgkomiteen er allerede i gang med å finne kandidater til de verv som skal velges.
Ønsker du å bidra til klubbens styre, meld deg til valgkomiteen på mail:
valg@hvitgjeterhund.no

Eller pr post til adr:
Gry Walle
Fanahammeren 64
5244 fana

Verv som står til valg er:
Leder – Ny 2 år
Kasserer – Supplering 1 år
Sekretær – Ny 2 år
Styremedlem – Ny 2 år
Varamedlem – Ny 1 år
Varamedlem – Ny 1 år
Revisor – Ny 2 år
Vararevisor – Ny 1 år

Valgkomite:
Medlem valgkomite – Ny 2 år
Vararepresentant valgkomite – Ny 1 år
I hht klubbens lover jmf §3-3 Innkalling, må forslag fra medlemmene være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før årsmøtedato.
Altså må forslag sendes/poststemples senest 08.02-19.

Innkalling med årsmøtepapirer vil bli sendt ut til medlemmene senest 01.03.2019, de vil i tillegg bli gjort tilgjengelig på klubbens hjemmeside: http://www.hvitgjeterhund.com

Styret benytter anledningen til å minne våre medlemmer om kåringene «Årets hund» innenfor grenene utstilling, rally-lydighet, lydighet, agility og bruks!
Frist for innsending av resultater er satt til 20.01-2019.
Resultater sendes til mail: post@hvitgjeterhund.no
Se klubbens hjemmeside for regler og utregning på de forskjellige grenene.
http://www.hvitgjeterhund.no

For styret:
Nanna Halland
Sekretær
Hvit Gjeterhundklubb
Mob: 951-44344

ÅRETS HUND

Da er ett nytt år blåst i gang, og det er nå klart for å kåre «Årets hund 2018» innen for de forskjellige grenene!
Under fanen «Årets hund» finner du utregningsmetoder, hva klubben trenger av dokumentasjon og regler for de forskjellige grenene. (Utstilling, bruks, agility, lydighet og rally-lydighet)

Resultater sendes til post@hvitgjeterhund.no, og frist for innsendelse er 20.01-19.

Lykke til!