Hvit Gjeterhundklubbs årsmøte 2019

Her kommer bekjentgjørelse av Hvit Gjeterhundklubb’s årsmøte for 2019.
Dato 16.3.2019
Sted: Oslo. Møtet avholdes i møtelokalene til Opland burger & steak, Jernbanegt 1. (Østbanehallen Oslo S)
Tid: 12:00-15:00
Medlemmer som har saker de ønsker behandlet på årsmøtet må sende dette til styret.
Saker kan meldes på følgende 2 måter:

Pr mail, til mailadresse: post@hvitgjeterhund.no (Merk med «Sak til årsmøte»)
Eller pr post, til adr:

Maria Karlsen
Litleli 25
4440 Tonstad

I hht klubbens lover jmf §3-3 Innkalling, må forslag fra medlemmene være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
Altså må forslag sendes/poststemples senest 08.02-19.

Det skal som vanlig gjennomføres valg på årsmøtet.
Valgkomiteen er allerede i gang med å finne kandidater til de verv som skal velges.
Ønsker du å bidra til klubbens styre, meld deg til valgkomiteen på mail:
valg@hvitgjeterhund.no

Eller pr post til adr:
Gry Walle
Fanahammeren 64
5244 fana

Verv som står til valg er:
Leder – Ny 2 år
Kasserer – Supplering 1 år
Sekretær – Ny 2 år
Styremedlem – Ny 2 år
Varamedlem – Ny 1 år
Varamedlem – Ny 1 år
Revisor – Ny 2 år
Vararevisor – Ny 1 år

Valgkomite:
Medlem valgkomite – Ny 2 år
Vararepresentant valgkomite – Ny 1 år
I hht klubbens lover jmf §3-3 Innkalling, må forslag fra medlemmene være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før årsmøtedato.
Altså må forslag sendes/poststemples senest 08.02-19.

Innkalling med årsmøtepapirer vil bli sendt ut til medlemmene senest 01.03.2019, de vil i tillegg bli gjort tilgjengelig på klubbens hjemmeside: http://www.hvitgjeterhund.com

Styret benytter anledningen til å minne våre medlemmer om kåringene «Årets hund» innenfor grenene utstilling, rally-lydighet, lydighet, agility og bruks!
Frist for innsending av resultater er satt til 20.01-2019.
Resultater sendes til mail: post@hvitgjeterhund.no
Se klubbens hjemmeside for regler og utregning på de forskjellige grenene.
http://www.hvitgjeterhund.no

For styret:
Nanna Halland
Sekretær
Hvit Gjeterhundklubb
Mob: 951-44344