Årsmøte 2022

Ang årsmøtet 2022:

Det skal være sendt ut sms med link til avstemming til årsmøtet til alle medlemmer som har betalt medlemskontingent for 2022.
Om du ikke har mottatt en slik sms, og mener du skal ha stemmerett ved årsmøtet, må du ta kontakt med styret så snart som mulig slik at vi får sjekket det opp 😊

Siste frist for avstemming er 28.03-22 kl 08:00