Viktig melding fra avlsråd og styre


Nå har NKK behandlet søknaden om å øke registreringsrestriksjonen som omhandler antall avkom pr avlshund.
NKK har etter klubbens søknad innvilget å øke fra 35 til 40 avkom pr avlshund.
OBS: Antallbegrensninger trer i kraft for parringer som blir foretatt FRA OG MED 01.01.2023!
Altså må avlshunder som i dag har 35 eller flere avkom etter seg, vente med å gå i avl/parre til TIDLIGST 01.01.2023
Presiserer at det gjelder altså parringer, ikke når valpene blir født.


Om avlshunden går for tidlig i avl, f.eks ved at parring blir gjennomført 31.12-22, vil valpene bli registrert med avlssperre, og eier av avlshund vil kunne bli ilagt bot, vanligvis a 15.000kr for brudd på avlskrav.

Som tidligere, kan man i spesielle tilfeller sende en begrunnet søknad med uttalelse fra raseklubben om å få dispensasjon fra kravet.
Spesielle tilfeller kan feks være om det er en hund med høy avlsverdi, som feks har friske gode linjer der rasen har en utfordring, eller en kombinasjon hvor avlshund tilfører nye gener/nye linjer som vil tilføre rasen viktig genmateriale. Blant annet.

Fra registreringsrestriksjonen blir innført 01.01.2023, må man vente minimum 3 år før man kan behandle en eventuell ny endring/opphevelse av restriksjonen.

Altså kan saken tidligst behandles på nytt på årsmøtet 2026.