Day: 22. mars 2023

Årsmøte 2023

Det vil ila morgenen 22.03-23 bli sendt ut SMS til det nummeret medlemmene har registrert hos NKK, med link til det elektroniske årsmøtet 2023.
Man får tilgang til å gå inn og lese sakene, kommentere under hver sak og til å avgi sin stemme til innmeldte saker og kandidater på valg.

Har du IKKE fått SMS, må du først sjekke om du har riktig nummer registrert på «Min side» hos NKK, evt legge det inn der om det mangler.
Ta deretter kontakt med styret pr mail, og legg ved ditt mobilnummer, så vil vi sende deg tilgang til det elektroniske årsmøtet manuelt.
Mail: post@hvitgjeterhund.no

Da det ble utfordringer med å få utført årsmøtet via tiltenkt elektronisk løsning, må avstemmingen forlenges frem til 30.03-23 kl 09:00. Dette er fordi at man på den valgte løsningen ikke kan ha kortere tilgang til avstemming enn minimum 8 døgn.

Tilgangen til årsmøtet og avstemming vil derfor være tilgjengelig fom 22.03-23 kl 09:00 ca, til 30.30-23 ca kl 09:00.

Mvh
Styret