Årsmøte 2015

Årsmøtet vil bli avholdt lørdag 14.mars 2015 i Egons lokaler i Stjørdal, kl.13-16.

Det skal velges inn nye medlemmer til styret, så dersom DU eller noen du kjenner har lyst til å være med å jobbe for rasen og klubben, oppfordres du til å ta kontakt med valgkomiteen.