Rasespesial 2018

Årets rasespesial vil bli avholdt 03.06-18 i Sandefjord-området!
Dommer: Svein Bjarne Helgesen.

Rasespesial 2018
Hvit Gjeterhundklubbs vedtekter sier at klubbens rasepesialer skal arrangeres i tilknytning til NKKutstillinger i henholdsvis Drammen, Rogaland, Tromsø og Trondheim.
Grunnet sen info fra NKK, har vi ikke kunne bestille sted for årets Rasespesial. NKK gikk i starten av mars ut med info om at NKK skal avholdes i Sandefjord v/Oslofjord Convention Center, og ikke Drammen som tidligere år.

I hht NKK’s reglement kan ikke en utstilling som avholdes samme helg som NKK-utstilling avholdes mer en 50km unna deres arrangement.
Hvit Gjeterhundklubb er av den grunn tvunget til å flytte utstillingen fra Drammen til Sandefjord-området, og har allerede innhentet mange forslag til utstillingsområde i nærheten, og starter omgående med videre planlegging.
Styret ber om forståelse for dette fra klubbens medlemmer, alternativet er at klubbens rasespesial i Drammen avlyses, med de følger dette får for neste års rasespesialer og restriksjoner/reaksjoner fra NKK.

Styret kommer med nærmere informasjon så snart vi har fått avklart sted!