Satsningsgruppe hundesporter

SATSNINGSGRUPPE

HGK ønsker å fremme at ved siden av å være en alle tiders familiehund, er Hvit gjeterhund også en aktiv rase som egner seg meget godt til de forskjellige hundesportene og jobbene mange brukshunder har.

Som ett ledd av dette, har styret valgt å opprette en satsningsgruppe, hvor formålet er å få rasen ut på konkurransebanen/i jobb og gjøre den mer synlig og attraktiv i bruksmiljøet.

Se siden «Satsningsgruppe» i «klubb»-menyen for nærmere info!
Link: Satsningsgruppe