INNKALLING ÅRSMØTET 2022

Hei!

Styret har valgt å endre årsmøte fra fysisk til digitalt, da det er svært få som har meldt at de skal komme. På bakgrunn av situasjonen med covid-19 og lavt antall påmeldte (2 stk), og at det er flere viktige saker som skal tas opp, ønsker vi å legge til rette for ett så demokratisk årsmøte som mulig.
Da er ett elektronisk årsmøte den beste løsningen.
For å sikre at medlemmene skal kunne komme med endringsforslag slik som på ett fysisk og ordinært årsmøte, får dere en frist til å sende endringsforslag på årsmøtesakene til førstkommende fredag 18.03-22 kl 18:00.   

Endringsforslag sendes pr mail til: post@hvitgjeterhund.no
(OBS: Gjelder kun årsmøtesaker som nevnt i papirene, og som er meldt inn til rett tid.)

Det vil så bli sendt ut link pr sms til alle medlemmer med gyldig medlemsskap/stemmerett ila lørdag 19.03-22. Linken går til en nettside hvor årsmøtesakene ligger i sin helhet, MED eventuelle gyldige endringsforslag som er kommet inn innenfor fristen.
Dere kan så avgi deres stemmer på de sakene som er meldt inn.
Det elektroniske årsmøtet vil være åpent i 8 dager hvor man kan stemme, slik at alle skal ha rikelig tid til å sette seg inn i sakene og hvordan årsmøtet blir gjennomført.
Kun medlemmer med gyldig medlemskap for 2022 kan stemme.
OBS: Årsmøtet stenges til fastsatt tid, 26.03-22 kl 15:00, i hht bekjentgjørelsen av årsmøtet.
Sørg derfor for å avgi din stemme i god tid før dette, slik at vi rekker å hjelpe dere om det skulle dukke opp noen problemer.

OBS: Påse at dere har korrekt mobilnummer lagret hos NKK, det er fra deres liste vi henter kontaktinfo/mobilnummer til våre medlemmer.
Evt kan dere ta kontakt via oppgitt mail, så legger vi deg til manuelt!

Om noen trenger bistand til innlogging, eller har spørsmål i fbm årsmøtesakene og hvordan man stemmer, kan dere ta kontakt pr mail: post@hvitgjeterhund.no

Til info:
Dessverre har vi fått tekniske problemer, og filen for «Revisors beretning» er ødelagt og kan derfor ikke legges ved. Vi beklager dette på det sterkeste og legger den ut med en gang vi får ny tilsendt fra revisor ila de nærmeste dagene.
Vi anbefaler årsmøtet å ha takhøyde og forståelse for situasjonen, og allikevel godkjenne innkalling og saksliste da regnskap og sakspapirene forøvrig var tilgjengelig for medlemmene på klubbens hjemmeside til rett tid.

Styret

Revisors beretning ble lagt ut noen timer forsinket pga teknisk feil med filen, den ble tilgjengelig på klubbens hjemmeside 14.03-22.