Day: 10. april 2022

Utsatt frist satsningsgruppe

Vi har valgt å utsette fristen for å søke om å bli opptatt i HGK’s satsningsgruppe innen hundesport/NRH.
Ny frist er nå 10.06-22.

Hva er HGK’s satsningsgruppe?

HGK ønsker å fremme at ved siden av å være en alle tiders familiehund, er Hvit gjeterhund også en aktiv rase som egner seg meget godt til de forskjellige hundesportene og jobbene mange brukshunder har. Som ett ledd av dette, har styret valgt å opprette en satsningsgruppe, hvor formålet er å få rasen ut på konkurransebanen/i jobb og gjøre den mer synlig og attraktiv i bruksmiljøet.

Klubben vil være med å bidra og støtte ekvipasjer som har som mål å bevege seg ut på konkurransebanen.

For å ta del i gruppa må man ikke ha flere tiår med hundeerfaring bak seg, men man må en plan for utdanningsløpet for hund og fører, og ha klare mål om å konkurrere med hunden/eller å få den godkjent som redningshund i Norske Redningshunder.

HGK ønsker å bidra økonomisk enten til startavgifter og/eller kursavgifter, alternativt utstyr der det er hensiktsmessig.
Det vil også være mulighet for å vurdere å sette opp kurs ol der det kan være aktuelt.

Se HER for nærmere info!

NY MEDLEMSFORDEL

Hvit Gjeterhundklubb har forhandlet frem en ny medlemsfordel, denne gangen en lokal avtale på veterinærtjenester samt gunstige avtaler på hundefor hos Kristiansand Smådyrklinikk.

Følgende avtale er nå tilgjengelig for våre medlemmer:

HD og AD-røntgen: 2.000,- (NKK-papirer/røntgenrekvisisjoner må tas ut på før dere bestiller time)
Vaksine DHPPI 4 komp: 400,-

Gode tilbud på hundefor, etter nærmere avtale direkte med klinikken.

Se deres nettbutikk for andre produkter til hund, katt, fugl, hest, storfe, kaniner og gnagere.
http://www.dyrlegeshop.no

-Styret-

Avtale Egon Sørlandssenteret

Vi er glade for å kan informere om at klubben har inngått en ny sponsoravtale!

Denne gangen er det en lokal avtale med Egon Sørlandssenteret i Kristiansand.
Egon Sørlandssenteret vil være med å sponse premier til våre arrangementer.
De ønsker også å være med å støtte klubben vår, og har derfor bestemt at de skal gi Hvit Gjeterhundklubb 10% av kjøpesummen når våre medlemmer og deltakere på arrangementer ol handler hos de!

For at klubbens skal bli tilgodesett dette må man ved bestillingen oppgi koden «Hvit Gjeterhundklubb».

Så nå kan du i tillegg til å bli vartet opp med god mat og drikke i en lun atmosfære, også være med å bidra til økte inntekter til klubben, selvfølgelig uten at det koster deg noe mer!
Inntektene klubben får av dette, vil bli gitt tilbake til våre medlemmer i form av kurs, arrangementer ol.

(mer…)

Avsluttet medlemsfordel

Avtalen vi har hatt med Borgos Design om medlemsfordeler til våre medlemmer, er nå avsluttet.
Vi ønsker å takke så mye for samarbeidet i årene som har vært, vi er veldig takknemlige for avtalen våre medlemmer har fått benyttet.

Ønsker dere lykke til videre med bedriften!

-Styret-

REVIDERING REGELVERK ÅRETS HUND/OPPDRETTER

Reglene vil bli vurdert revidert ila våren 2022.
Eventuelle endringer vil gjelde også for dette konkurranseåret (Altså for kåringene Årets hund/oppdretter 2022)
Hvis regelverket endres, vil allikevel dagens/det nåværende regelverket gjelde frem til de nye reglene trer i kraft, om ikke annen beskjed blir gitt.

Eventuelle endringer i regelverket vil bli varslet via klubbens hjemmeside, og man vil få rimelig tid til å oppfylle de nye/endrede krav innen reglene trer i kraft.

Har du innspill eller endringsforslag til dagens regelverk, ber vi om at dette sendes inn til klubben INNEN tirsdag 03.05-22 kl 19:30, senest.
Forslag sendes på mail til: post@hvitgjeterhund.no