Utsatt frist satsningsgruppe

Vi har valgt å utsette fristen for å søke om å bli opptatt i HGK’s satsningsgruppe innen hundesport/NRH.
Ny frist er nå 10.06-22.

Hva er HGK’s satsningsgruppe?

HGK ønsker å fremme at ved siden av å være en alle tiders familiehund, er Hvit gjeterhund også en aktiv rase som egner seg meget godt til de forskjellige hundesportene og jobbene mange brukshunder har. Som ett ledd av dette, har styret valgt å opprette en satsningsgruppe, hvor formålet er å få rasen ut på konkurransebanen/i jobb og gjøre den mer synlig og attraktiv i bruksmiljøet.

Klubben vil være med å bidra og støtte ekvipasjer som har som mål å bevege seg ut på konkurransebanen.

For å ta del i gruppa må man ikke ha flere tiår med hundeerfaring bak seg, men man må en plan for utdanningsløpet for hund og fører, og ha klare mål om å konkurrere med hunden/eller å få den godkjent som redningshund i Norske Redningshunder.

HGK ønsker å bidra økonomisk enten til startavgifter og/eller kursavgifter, alternativt utstyr der det er hensiktsmessig.
Det vil også være mulighet for å vurdere å sette opp kurs ol der det kan være aktuelt.

Se HER for nærmere info!