Innkalling til årsmøte 2019

Styret ønsker i hht lovenes § 3-3 å kalle inn til Hvit Gjeterhundklubb’s årsmøte for 2019.
Årsmøtepapirer ligger vedlagt på link lengre ned på siden.

Dato 16.3.2019
Sted: Oslo. Møtet avholdes i møtelokalene til Opland burger & steak, Jernbanegt 1. (Østbanehallen Oslo S)
Tid: 12:00-15:00

 

Innkalling årsmøte m årsberetning
Resultat regnskap HGK 2018
Balanse regnskap HGK 2018
Noter regnskap HGK 2018
Revisors beretning

 

Vel møtt!

Mvh
Styret i HGK