OBS OBS Rasespesial 2022 OBS OBS

Til informasjon: Vi flytter vår rasespesial FRA lørdag 28.05-22 til søndag 29.05-22.

Rasespesial/NKK-utstilling

Som flere nå har sett, så viser det seg at NKK har byttet om på dagene for når rasene skulle stille her i Trøndelag. Hvit gjeterhund skulle opprinnelig gå søndag på kennelklubben, men de har flyttet den til lørdag, altså samme dag som spesialen vår skal gå..
Det har vært litt organisering de siste dagene, men vi har nå fått en løsning vi håper alle blir fornøyde med!

Vi flytter altså vår rasespesial FRA lørdag 28.05-22 til søndag 29.05-22.

Dommeren har fått flyttet sine oppdrag og klarte dermed å hjelpe oss ut slik at alle kan få 2 fine rolige dager på utstilling 😊
Det blir dermed slik:

NKK-utstilling lørdag 28.05, på Varig Orkla Arena Fannrem.
Vår spesial blir da søndag 29.05, på Stavsøra som planlagt.

Banen, teltet og det vi hadde leid er dessverre lovet bort til andre klubber søndag, men vi får låne en annen bane, så da får vi gi avkall på luksusen mot at vi og hundene slipper å springe hesblesende fra morgen til kveld lørdag.
Det blir det beste for hundene å slippe så lange dager slik at de kan få vise seg på best mulig måte på begge utstillingene 😊

Vi har forøvrig vært i kontakt med NKK ang det bytte av dager som de hadde gjort..
De beklaget så mye at det var skjedd en feil og at de ikke hadde fanget opp at vår spesial skulle gå samme dag. De ønsket å tilrettelegge å imøtekomme oss slik at vi kunne finne en løsning som alle ble fornøyd med. Men nå løste det seg på den beste måten for alle 😊

Da håper vi at så mange som mulig tar turen til Trøndelag å årets HG-fest, vi gleder oss til å tilbringe dagen med dere alle! 😃

Velkommen! 🤗